Hur registrerar jag produkten i molntjänsten?

För att registrera din produkt mot molntjänsten, krävs det att både din produkt och din mobila enhet är anslutna till internet.
Se sidan 11 i produktens bruksanvisning >>

Vad är EcoNordic för typ av produkt?

EcoNordic är en produkt som löser flera behov i en och samma produkt – tappvatten, värme och FTX-ventilation.
Värmepumpen, som tillgodoser behoven för tappvatten och värme, är i praktiken en luft till vattenvärmepump utan utedel.
Frånluften från bostaden värmeväxlas med hög temperaturverkningsgrad i två omgångar, både i ventilationsmodul och senare i värmepumpsmodul. Värmepumpen använder CO2 som köldmedium, vilket har noll påverkan på vårt klimat.

Du kan läsa mer om EcoNordic i vår broschyr >>

Var vänder jag mig för att få en offert på EcoNordic klimatvärmepump?

Här kan du söka återförsäljare som kan vara behjälpliga med en offert, https://www.flexit.no/sv/sok-aterforsaljare/.

Vilka är fördelarna med en EcoNordic jämfört med en traditionell frånluftsvärmepump?

Det är flera stora skillnader. En väsentlig skillnad är att EcoNordic använder ett miljövänligt köldmedium (CO2) som är överlägset på att producera varmvatten. 
Jämför gärna vår varmvattenkapacitet och tappvattenprofil med konkurrenterna.

En annan stor skillnad är att EcoNordic har ett FTX-aggregat inkluderat.
Svensk Ventilation har så långt illustrerat det bäst varför FTX är överlägset FX. Se Svensk ventilations film >>

Varför ska jag välja en EcoNordic WH4 framför en bergvärmepump med FTX?

Priset och payoff-tid.

En bergvärmepump med FTX är väldigt effektiv och kommer sannolikt innebära en något lägre energiförbrukning under ett år.
Sett över tid motiverar inte den besparingen de extra kostnader det innebär för den dyrare installationen av bergvärmpump med FTX.

Läs mer om EcoNordic här >>

 

Vilken är EcoNordics installerade effekt?

Max installerad effekt är 6,4kW.

EcoNordic är BBR-anpassad och en lägre installerad effekt kan konfigureras vid uppstart.

Läs mer om EcoNordic här >>

Vilken varmvattenkapacitet kan man räkna med?

Med CO2 som köldmedium producerar EcoNordic varmvatten väldigt effektivt. EcoNordic har energiklass A+ i tappvattenprofil XL. Exakta mängder beror på hur mycket varmvatten som finns i tanken (197 liter), vilket läge man kör (Eco eller Comfort) samt hur snabbt man fyller badkaret.

Temperaturen på kallvattnet i huset spelar också in. Med allt i beaktande och med förutsättningen att tanken är fylld 90-95%, med 65 grader varmt vatten, kan man tappa ut upp emot 350 liter 40-gradigt vatten. Aktiverar man Boost-läget innan tappning är upp emot 400 liter möjligt.

Läs mer om EcoNordic här >>

Strömförsörjning?

All elektrisk tillkoppling skall utföras av behörig elektriker.
Produkten ska anslutas till 400 V trefas med allpolig brytare och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren måste vara av typ B.

Produkten kan alternativt byggas om till 230 V trefas, se anvisning >>

Se teknisk data i monteringsanvisningen för säkringsstorlekar >>

 

Vad betyder GWP?

GWP är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Ju högre tal, desto värre.
Man jämför med vanlig koldioxid som har värdet 1 – vilket är vad vi använder i EcoNordic.

F-gasförordningen S17/2014 är framtagen av EU och har ställt allt högre krav, med lägre efterfrågan och högre avgifter på miljöskadliga gaser som en följd.

Det är för kallt/varmt i ett/flera rum? Hur justerar jag temperaturen?

Är installationen injusterad och temperaturen endast avviker i enstaka rum justeras flödet för den/de akutella värmekretsarna:

Om för kallt i enstaka rum: Öka flödet för aktuella värmekretsar.

Om för varmt i enstaka rum: Minska flödet för aktuella värmekretsar.

Vid frågor ang justering av flödet kontaktar ni er installatör.

Det är för kallt/varmt vid en viss utetemperatur. Vad gör jag?

Om det blir för varmt/kallt vid vissa utomhustemperaturer ska man inte parallellförskjuta eller ändra rumstemperaturvärdet.

Man går då in i värmekurvans inställningar och ”knäcker/punktändrar” värmekurvan (se monteringsanvisning) vid den/de temperaturer där avviken sker, oftast utmanande från +5 C till -5 C.

Denna justering kommer behöva utföras av slutkund då det är en intrimning under lång tid.