Centraldammsugaren suger dåligt.

Kontrollera påsen och filtret i centraldammsugaren.
Om påsen och filtret är OK kan du försöka koppla bort alla rör från maskinen och starta den utan att rören är anslutna.
Om maskinen suger ordentligt är den tätt någonstans i rörsystemet. Då måste rören rensas.

Min CVR-dammsugare startar inte, vad gör jag?

Börja med att byta ut batterier i slanghandtaget. Om det inte hjälper kan du prova följande:

1. Koppla bort strömmen från eluttaget.

2. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget igen och tryck sedan på på/av-knappen på slanghandtaget i 10 sekunder eller tills maskinen startar. Detta måste göras inom 60 sekunder efter att dammsugaren har anslutits.

Detta gäller CVR-modellerna. Om du har CV-modellen eller äldre centraldammsugarmodeller från Flexit, och denna inte startar - se svar på denna fråga >>

Här kan Flexits olika CVR-modeller >>

 

Min CV-dammsugare startar inte, vad gör jag?

Försök kortsluta de två metallstiften i dina suguttag med ett metallföremål. Om det startar är problemet slangen. Om det inte startar kan du göra samma sak på baksidan av dammsugaren där styrkablarna kommer in. Om det startar är det kabeln från kontakterna som är problemet. Om den inte startar finns det ett fel i maskinen.

Om du har en nyare version av Flexit centraldammsugare (CVR-maskin), och denna inte startar, se svar på denna fråga >>

Här kan du se överikt över Flexits utgådda CV-modeller >>

Centraldammsugaren stannar efter en kort tid.

Om centraldammsugaren startar omedelbart efter stopp, svarar den på blockerade rör.
Försök starta maskinen utan att rörsystemet är anslutet. Om den går då är den tätt/delvis tätt i rören.
Om den inte startar omedelbart kan det bero på överhettning.
Kontrollera påsen/filtret och försök starta den utan att rören är anslutna.

Vilka slangar kan användas till äldre centraldammsugarmodeller?

Fljande slangar kan användas till både CVR-, CV- och äldre centraldammsugarmodeller:

Entry slangset >>

Vilka dammsugarslangar kan användas till CVR-modellerna?

Läs mer om de olika slangseten för CVR-modellerna här >>

Man kan ha upp till 5 slanguppset per. dammsugare med trådlös kommunikation.

Om en lågspänningskabel läggs från centraldammsugaren till sugkontakterna kan du också använda använda dessa slangset >>

Har nyligen bytt påse, men centraldammsugaren larmar om full påse.

Centraldammsugaren rapporterar en full påse efter 20 driftstimmar.

För att återställa denna varning går du till själva dammsugarenheten och håller inne strömbrytaren.
Då kommer dammsugaren att starta och stoppa av sig själv igen (4-6 sekunder).
Därefter återställs räknaren, och varningen återkommer inte förrän efter 20 driftstimmar igen.

Detta gäller endast CVR-modellerna.

Centraldammsugaren stannar inte, vad är fel?

Om den startar även om dammsugarslangen inte är ansluten, kan lågspänningskabeln (kabeln från maskinen till sugkontakterna) vara kortslutna någonstans.
Försök koppla ur lågspånningskabeln på baksidan av maskinen. Om den stannar då, är felet i en av sugkontakterna eller på själva kabeln.
Om den fortfarande inte stannar kan det vara fel på snabbkopplingen i maskinen, eller ett fel med själva maskinen.

Detta gäller CV-modellerna och äldre centraldammsugarmodeller. Inte CVR-modellerna.