Vilken våtrumszon gäller för Flexit badrumsfläktar?

Auktoriserad installatör ansvarar för att installera badrumsfläkten i enlighet med gällande regler hos Elsäkerhetsverket.
Flexit badrumsfläktar, med undantag för Pro7 och Vario, är i enlighet med detta lämpliga för placering i zon 2.

Flexit Pro7 och Vario kan monteras i zon 1. I detta fall måste fläkten monteras så högt som möjligt, utan risk för att den utsätts för vattenstänk.


Se översikt över alla Flexits badrumsfläktar >>

Kan man få en fuktstyrd fläkt att gå konstant tills man bryter strömmen med en av-/påbrytare??

Fuktstyrda fläktar med timer (TH) ansluts med en extern brytare mellan L och LT enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Så länge brytaren är aktiverad fortsätter fläkten gå tills den stängs av. När den är avstängd aktiveras fläkten av fuktgivaren.

OBS! Fläktar med inbyggd fuktgivare och timer är avsedda för behovsstyrd ventilation. Om du vill ha kontinuerlig drift rekommenderas fläktar avsedda för detta; Flexit Pro7 och Flexit Vario. Dessa har lägre energiförbrukning och lägre ljudnivåer under kontinuerlig drift.

Se översikt över alla Flexits badrumsfläktar här >>

Vilka badrumsfläktar kan monteras i tak?

När badrumsfläktar ska användas i tak är det främst 125 mm-modellerna som ska användas eftersom dessa har en högre kapacitet än 100 mm-modellerna.

Modellen 100TT är då ett undantag eftersom den är utformad för högre kanalmotstånd. Art.nr 400059.

Varför kan inte alla badrumsfläktar monteras i tak?

Kapaciteten minskar med ökande kanalmotstånd, och med takmontering är kanalens längd ofta längre än om du har en avluft ut genom ytterväggen.
Badrumsfläktar i 100 mm ska ha en avluft direkt genom ytterväggen.
Endast våra badrumsfläktar i 125 mm och 100TT är lämpliga för takmontering (upp till 4-5 meters kanal). För längre kanaldragningar bör du hellre välja en kanalfläkt.

Se översikt över Flexit alla badrumsfläktar >>

Hur kopplar man in en impulsbrytare?

Brytaren ansluts till L och LT på badrumsfläkten. Fläkten startar då vid tryck på impulsbrytaren och går den tid som är satt på timer i fläkten (2-30 minuter).

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Hur lång är garantitiden för badrumsfläktar?

Garantitiden för badrumsfläktar är 2 år, med undantag för badrumsfläkten Pro7 där garantitiden är 5 år.

Fläkten går hela tiden och det går ej att stoppa den.

Kolla att jordkabel inte är inkopplad på LT på fläkten.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Fläkten startar inte vid fukt. Vad är problemet?

Detta kan bero på kallras så att fuktig luft inte når fuktgivaren. Kan lösas med ett backspjäll. Eventuellt en lamellventil på uteväggen.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>