Jag har alarm på min CI60 styrpanel. Vad är fel?

Lyser en fast röd trekant så kan det vara ett problem med rotorn i aggregatet. Detta kan till exempel bero på en slak rem, slitna borstlister eller fukt/is i aggregatet.

Rotor och rem ska kontrolleras som en del av det årliga underhållet. Se bruksanvisningen för ditt aggregat:

UNI2 bruksanvisning >>

UNI3 bruksanvisning >>

UNI4 bruksanvisning >>

K2 bruksanvisning >>

K2.1 bruksanvisning >>

C2 bruksanvisning >>

Lyser fast röd trekant och blinkande MIN-lampa, kan det vara en defekt temperaturgivare i aggregatet. Kontakta din byggherre/återförsäljare.

Är det blinkande röd trekant så är det brandtermostaten som lösts ut. Tryck på resetknappen inne i aggregatet och reset på styrpanelen. Brandtermostat kan lösas ut pga täta filter. Kontrollera och byt filter om dessa är täta. Det är viktigt att Flexit originalfilter används.

Aggregatet fungerar ej med styrpanel CI60/CI600

Kontrollera den gröna dioden på kretskortet. Detta bör blinka med ett snabbt grönt ljus (5 Hz).
Prova att koppla bort eventuella tillbehör.
Försök att ansluta kontrollpanelen direkt till kortkabeln ovanför enheten. Kontrollera den plana kabeln inuti kontrollpanelen.
Kom ihåg att starta enheten igen med varje ny anslutning på kontrollpanelen.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Det står fel på Frånluftsgivare i CI600.

Det finns ingen frånluftsgivare installerad i enheten från oss, om denna inte eftermonteras får du ett larm om denna måste aktiverat.
För att bli av med larmet, gå till "inställningar" -> "avancerad användare" -> "kod 1000" -> "konfiguration" -> "sensorer" -> "Frånluftsgivare".
Här ställer du frånluftsgivare på "AV" under "aktivering".

Monteringsanvisning CI600>>

Jag har installerat en CI70 styrpanel. Varför syns inget på panelen?

Kolla anslutningen av kabeln i CI70 enheten. Plus och minus måste vara korrekt. Se installationsanvisningen.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Var kopplar jag in spiskåpa (typ E) och fuktgivare?

3-ledare på toppen av aggregatet.
Brun och vit ledning från svart kabel.
Denna funktion aktiverar forcering av båda fläktarna.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Styrpanel SP30 blinkar rött och fungerar inte.

Brandtermostaten är utlöst. Återställ brandtermostaten.
Dåligt luftflöde genom enheten är ofta orsaken till att brandtermostaten utlöses.
Kontrollera filtren och byt ut vid behov.
Kontrollera också uteluftsgallret på väggen och se till att det inte är igensatt.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Var kopplar jag in tryckvakten?

3-ledare på toppen av aggregatet.
Grön och vit ledning från svart kabel.
Denna funktion aktiverar forcerad tilluft.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Tryckvakten är konstant aktiverad. Vad gör jag?

Det kan vara felkopplat i tryckvakten. Inkoppling skall ske på punkterna 2 och 3. Är det inkopplat på 1 och 3 får man motsatt funktion.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Tryckvakten aktiveras ej.

Kontrollera att slangen är ansluten till rätt nippel.
Slangen skall anslutas till plus på tryckomkopplaren om den mäter trycket efter motorn och minus om den mäter trycket före motorn.
Kontrollera också att nippeln inte är igensatt.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>

Tryckvakten i kökskåpan aktiveras hela tiden utan att kökskåpan är i gång. Vad är fel?

Inställningen av trycket på tryckvakten är troligtvis för lågt.
Försök att öka detta värde. 40 Pa brukar vara en bra inställning.

Är du en slutanvändare som behöver hjälp med detta, kontakta din servicefirma eller de du köpte produkten av.
Din närmaste Flexit återförsäljare hittar du här >>