Det huvudsakliga syftet med att ventilera är att tillföra ren och frisk luft, avlägsna fukt, lukt och radon, och därmed ta bort förorenad inomhusluft från människor, djur, material samt från aktiviteter i bostaden. Luften inne ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem.

Nybyggda hus är täta och välisolerade för att spara energi samt förhindra värmeförluster. Samtidigt ställer byggföreskrifterna krav på en energieffektiv ventilation i bostaden. Målet blir därmed att skapa en energieffektiv byggnad med ett bra inomhusklimat. För att säkerställa detta krävs energieffektiva ventilationslösningar som tillför ren och frisk luft, som avlägsnar använd och förorenad luft och som återvinner värmen. Energikraven kommer dessutom att skärpas ytterligare under de kommande åren, vilket betyder att nya byggnader då kommer att kunna producera lika mycket energi som de använder.

Med ett balanserat ventilationssystem filtreras luften så att föroreningar och mikroskopiskt damm filtreras bort, och bara frisk luft tillförs bostaden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uteluftflödet i en bostad är minst fyra liter per sekund och person.
Svensk Ventilation har undersökt om nybyggda bostäder klarar detta. Se filmen här: