När man köper ett nytt hus med ett balanserat ventilationssystem från Flexit, får man ett komplett och modernt ventilationssystem som ger ett bra inomhusklimat och hög komfort på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Flexit är marknadsledande inom inomhusklimatlösningar för bostäder i Norden, och produkterna är av hög kvalitet.

Hur fungerar det, vad får man med?
Ett balanserat ventilationssystem består i huvudsak av följande:
1. Ventilationsaggregat
2. Ventilationskanaler
3. Ventiler inomhus, luftintag och luftutblås utomhus
4. Styrning och automatik
5. Tillbehör

Här är en beskrivning av vad som normalt ingår i ett balanserat ventilationssystem och hur det fungerar:

Ventilationsaggregat

Ventilationssystemets lungor
Ventilationsaggregatet är lungorna i ventilationssystemet. Ventilationsaggregatet består av två fläktmotorer, varav en drar luft in i bostaden och den andra ut ur bostaden.

Värmeåtervinning
En roterande värmeåtervinnare inuti ventilationsaggregatet är mycket energieffektiv och återvinner upp till 85% av värmen från inomhusluften. Denna värme överförs till luften på väg in i bostaden. Det betyder att du får uppvärmd luft och slipper kalldrag under den kalla årstiden, vilket ofta är ett problem i äldre hem med luftluckor och klaffventiler. 
På årlig basis sparar du cirka 8 000 kwh istället för att släppa värmen rakt ut utan värmeåtervinning*. Den höga värmeåtervinningen minskar behovet av att producera energi och är därför miljövänligt för samhället. Vår filosofi är att energin du sparar och inte använder, är den mest miljövänliga energin.

* En normalstor bostad använder cirka 10 000 kwh per år för att värma upp ventilationsluften, förutsatt att ventilationsluften är dimensionerad enligt byggreglerna. Med 85% värmeåtervinning kan man spara upp till 8500 kwh på ett år, avrundat till 8000 kwh i texten ovan.

Filter
Ventilationsaggregatet är utrustat med två högkvalitativa filter. Det ena filtret hindrar oönskade föroreningar utomhus som pollen, dammpartiklar och annat från att komma in i bostaden. Det andra filtret skyddar värmeåtervinnaren i ventilationsaggregatet från damm från inomhusluften. Filtren hjälper till att säkerställa att bostaden är ett tryggt ställe att vistas i utan obehag från utomhusföroreningar, och säkerställer att systemet fungerar optimalt.

Anslutningspunkter
Anslutningspunkter för ventilationskanaler finns på ventilationsaggregatet.

Ventilationskanaler

Ventilationskanalerna transporterar luften mellan ventilationsaggregatet och de olika rummen i bostaden. Ventilationskanaler går också mellan ventilationsaggregatet genom ytterväggen eller över taket till luftintag och till luftutblås utomhus. Ventilationskanalerna är utrustade med ljuddämpare för att säkerställa att ljudet från ventilationssystemet inte uppfattas som irriterande och uppfyller byggnadsreglerna.

Ventiler inomhus samt luftintag och luftutblås utomhus

Ren, frisk, filtrerad och uppvärmd utomhusluft tillförs sovrum och vardagsrum via ventiler som är placerade i tak eller på väggen. Den förorenade, förbrukade och fuktiga luften förs ut från våtrum och kök genom ventiler i tak eller väggar. Detta innebär att luften i bostaden går från rena rum till mer förorenande rum i huset. Tröskelfria dörrar används vanligtvis för luften ska passera mellan rummen.

Uteluften tas vanligtvis in genom ventiler eller en sk ytterväggshuv som är monterad på ytterväggen. Den förbrukade luften, eller avluften som den kallas, förs vanligtvis ut över taket genom en takhatt eller ut genom väggen via en ytterväggshuv. En ytterväggshuv tar in både frisk luft och släpper ut förbrukad luft, och är utformad så att den nya rena luften och den använda luften inte blandas.

Styrning och automatik

Ventilationsaggregatet har inbyggd automatik och styrning, och kan styras via en app från en mobiltelefon eller via en styrpanel på väggen, till exempel i hallen. Ventilationen kan ställas in så att den automatiskt justerar sig själv. Du kan även reglera även efter eget önskemål.

Tillbehör och tillval

Automatisk fuktstyrning
Varför fuktstyrning? Fukt- och rötskador, liksom synlig mögel- och mögellukt, kan vara skadligt för hälsan och kan orsaka skador på byggnader, och ska inte förekomma. Läs mer om fukt.

Fuktsensorn registrerar när det är för hög fukthalt i inomhusluften, till exempel vid duschning eller torkning av kläder, och signalerar till ventilationsaggregatet att öka ventilationen tills fuktighetsnivån når önskad nivå. Sensorer för fuktmätning monteras i zoner med fuktproduktion och ansluts till ventilationsaggregatet trådlöst eller via kabel. Trådlösa sensorer gör det enkelt att eftermontera.
Du kan hitta sensorer till ventilationsaggregaten på respektive produktsida.

Centraldammsugare
Varför Flexit central dammsugare? Flexit centraldammsugare gör rengöringen enkel och ljudlös, medan det farliga mikroskopiska dammet blåses ut ur bostaden. Behållaren har en stor kapacitet, och den töms vanligtvis bara en eller två gånger om året. Tömning av behållaren är enkel och hygienisk. I ett komplett centraldammsugarsystem ingår den centraldammsugarenheten, rörsystemet och slangset med munstycken. Tänk på att centraldammsugare är lätta att installera när du bygger ny bostad eller renoverar. Läs mer om centraldammsugare från Flexit.

 

Köksventilation
Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara bra luft i hela bostaden, och matlukt ska helst inte märkas i andra rum. Ventilation av köket måste därför ses i samband med den totala ventilationslösningen i hela hemmet för att fungera bra. Flexit levererar många modeller för olika kökslösningar. Gemensamt för alla är bra kapacitet och hög driftssäkerhet. Du kan välja mellan traditionella köksfläktar, designfläktar, slimline köksfläktar eller inbyggnadsfläktar. Läs mer om spiskåpor


Projektering
Nya bostäder projekteras enligt byggföreskrifterna. Flexit ritar och dimensionerar det balanserade ventilationssystemet för varje bostad, så att man får ett bra inomhusklimat.

Lätt att använda
Systemet kräver lite tillsyn och styr sig i stort sett själv. Det viktigaste är att byta ut filtren som finns i ventilationsaggregatet, en eller två gånger om året, beroende på föroreningar utomhus. Du kan ha ett filterabonnemang hos Flexit, och få filtren skickade direkt hem eller köpa dem från närmaste återförsäljare för några hundralappar.