Vad kostar en balanserad ventilationsanläggning från Flexit?

En balanserad ventilationsanläggning från Flexit kostar från 50 000 kr inkl. moms. (Gäller för befintliga bostäder och småhus.) Priserna varierar bl.a. beroende av byggnadens storlek, framkomlighet för kanaler, byggnadens skick och andra byggnadstekniska förhållanden.

Vad ingår i priset och vilka tillvalsmöjligheter finns?
Ett balanserat ventilationssystem består i huvudsak av följande:
1. Ventilationsaggregat
2. Ventilationskanaler
3. Ventiler inomhus, luftintag och luftutblås utomhus
4. Styrning och automatik

Projektering av ventilationssystemet är inkluderat, men installation av ventilationssystemet ingår inte, utan kommer i tillägg.

Dessutom finns det sensorer som kan förbättra och förenkla styrningen av det balanserade ventilationssystemet ytterligare. 
Du kan hitta sensorer till ventilationsaggregaten på respektive produktsida.

Det kan också vara smart att titta på tillval inom köksventilation och centraldammsugare, som också bidrar till ett bra inomhusklimat och hög komfort.

Kontakta våra återförsäljare för att få en offert!