I tillägg till att Vario WiFi är enkel att styra med telefonen har den många andra fördelar: 

 • Automatisk fuktstyrning
 • Mycket låg ljudnivå och hög kapacitet
 • Lätt att hålla ren
 • Låg energiförbrukning
 • Stos för både Ø100 mm och Ø125 mm genomföringar

I badrummet är det mycket viktigt med en bra och väl fungerande ventilation för att avlägsna fukt och andra föroreningar. 
Vario WiFi har flera funktioner som gör att du enkelt kan anpassa ventilationen utifrån dina behov.

Funktioner 

 • Kontinuerlig grundventilation och behovsstyrd ventilation
 • Automatisk eller manuell fuktstyrning
 • 24 Hours mode (kontinuerlig grundventilation)
 • Hastighetsreglering
 • Timer för eftergångstid
 • Timer för fördröjd start
 • Intervallventilation
 • Termostat
 • Stör inte-funktion

Enkel och smart styrning via Flexit Vario-app
Vario WiFi badrumsfläkt är klar att användas som den är, men en rad funktioner kan enkelt justeras med hjälp av appen Flexit Vario. 

Appen laddas ned från App Store eller Google Play.