I några ytterst få undantagsfall har produkten varit involverad i brandtillbud. Det har inte kunnat fastställas om det är produkten i sig som varit orsaken till brandtillbudet, eller om det är andra omständigheter. För att vara på den säkra sidan återkallar vi produkter tillverkade i perioden 2012 och fram till September 2017. 

Produkter tillverkade från och med oktober 2017 har en ny konstruktion, och omfattas inte av detta.

Vi ber alla kunder som har en fläkt tillverkad innan oktober 2017 installerad, att följa stegen i detta formulär >>

Det är viktigt att detta formulär används, så att vi snabbt kan behandla ditt ärende och sända dig en riktig ersättningsprodukt.

Länk till formulär >>