Bostäder byggs tätare för att spara energi och vi behöver öka fokuset på inneklimatet för att värna om hälsan och välbefinnandet i hemmet.
Flexit vill hjälpa konsumenten, hantverkaren och handeln att lösa problem med inomhusklimatet på enklast möjliga sätt.
Att koppla ihop behovet med en lösning, bland annat genom att ge svar på frågor, hjälpa till att hitta rätt produkter och hitta Flexit återförsäljare. 
Vi har därför utvecklat ett kommunikationskoncept som består av:

  1. Konsumentanpassad websida
  2. Butiksmaterial, kommunikation
  3. Informativt emballage


1. Konsumentanpassad websida

Konsumenten startar kundresan på web
Flexits hemsida har designats om och fått nytt konsumentanpassat innehåll.
De flesta börjar sin kundresa på Google, och vi har därför analyserat vilka sökord som används, och anpassat våra redaktionella artiklar efter dessa.
Allt för att trigga igång kundresan så tidigt som möjligt.

Innehållet på sidan har uppdaterats med en mängd nya redaktionella artiklar som ger svar på frågor om inomhusklimat, som t.ex.:

• Renovering – tilläggsisolering, byta fönster
• Byta värmekälla
• Hälsa – astma och allergi
• Kemikalier och giftiga gaser i hemmet
• Radon, fukt och mögel
• Rengöringstips  

Ny startsida för företag
Flexits uppdaterade hemsida innehåller även en ny startsida för företag.
Startsidan för företag nås via den nya knappen "FÖRETAG" (högst upp till höger.)
Självklart hittar man fortfarande all information via "MENY" (högst upp till vänster).

 

2. Butiksmaterial, kommunikation

Effektiv kommunikation i butikshyllan
Vår butikskommunikation består av flera olika hjälpmedel för att underlätta för både kund och butikspersonal:

- Kategoriskyltar hjälper till att segmentera hyllan och underlätta navigationen.
- Köphjälpar på hyllkant ger förstärkt information om specifik produkt. Monteringstips, skötselråd, mängdning etc.
- Informationstavlan beskriver och illustrerar de olika ventilationssätten, luften väg genom bostaden samt tips och råd. Här hittar man också vår tryckta lösningsguide.

Flexit har byggt om ett stort antal bygghandelsbutiker, både i Sverige och Norge, med det nya kommunikationskonceptet.


3. Informativt emballage

Emballage som säljer

Emballaget för de produkter som säljs i butikerna har omarbetats med färgkoder som visar om produkten blåser luft in i hemmet, drar ut luft eller om den flyttar luft mellan rummen. 

Flexits nya grafiska profil med "Bättre inneklimat" används också, vilket ger förpackningen ett visuellt lyft.
Via QR-koder på förpackningen kan man enkelt hitta mer information om produkten och hur installationen ska utföras.
Ny teknik i mobiltelefoner gör det enkelt att ta en bild av QR-koden, utan att behöva ladda ned en speciell app för att läsa QR-koder.


Som en del i utvecklingsarbetet med butikskommunikationen genomfördes ett fokusgruppsprojekt, för att säkerställa med vår målgrupp att vi var på rätt väg. Vi fick mycket bra respons och bra inspel till förbättringar.
Vi justerade materialet och har under 2019 rullat ut vårt nya koncept på över 140 butiker i Sverige och hos Coop OBS Bygg och MegaFlis i Norge. Se film där Per Ek berättar om utvecklingsarbetet med Flexits butikskoncept:

Rådgivning och hjälp från Flexit
Om du behöver råd och tips är du välkommen att kontakta oss.