Foto bakre raden från vänster: Johan Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen och Richard Martinsen. Främre raden från vänster: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen och Ane Berg Martinsen
Foto bakre raden från vänster: Johan Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen och Richard Martinsen. Främre raden från vänster: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen och Ane Berg Martinsen

 


Pål Martinsen behåller majoriteten av rösterna på bolagsstämman samt ett litet aktieinnehav och kommer att fortsätta styra företaget tills han fyller 67 år i januari 2024. Pål fortsätter tillsvidare att vara styrelseordförande för koncernen. Efter januari 2024 kommer Johan Martinsen och Pernille Martinsen Westlie tillsammans att ha majoriteten av rösterna på bolagsstämman. Det har ingåtts ett aktieägaravtal, som främjar fortsatt långsiktigt ägande i familjen.

- Jag är mycket glad att detta har lösts på ett bra sätt, där alla har nått en gemensam överenskommelse och samtliga inblandade parter är nöjda. Barnen har tagit initiativ och löst detta på ett bra sätt sinsemellan. Jag vill tacka alla goda kollegor som jag haft förmånen att arbeta med under mina 40 år på Flexit, säger Pål Martinsen.

Foto: Pål Martinsen och Knut Skogstad
Foto: Pål Martinsen och Knut Skogstad

 

VD Knut Skogstad är också mycket nöjd med lösningen:
- Jag vill gratulera Pål och hans familj för att de har kommit fram till en gemensam lösning. Det är imponerande gjort att lösa detta på ett sådant bra sätt inom familjen. Detta har också lösts med tanke på framtiden, där övergången sker med god kontinuitet och samtidigt bidrar till att skapa långsiktigt perspektiv och förutsägbarhet.

- Det här är mycket goda nyheter för alla anställda på alla våra arbetsplatser.
Med denna grund har vi nu en bra utgångspunkt för att fortsätta våra strategiska investeringar och mål om fortsatt utveckling och lönsam tillväxt, säger Skogstad.

- Pål har betytt mycket för utvecklingen av Flexit under alla dessa år. I oktober i år satte vi ett omsättningsrekord och omsatte då mer på en månad, än vad vi gjorde under ett helt år det första året han var ägare. Vi har alltid varit lönsamma och det säger allt om vilken resa det har varit. En god grund har nu lagts för att säkerställa kontinuitet i utvecklingen, avslutar Skogstad.


Fakta om Flexitkoncernen

Flexit Future Holding AS

Ägare av Flexit AS-koncernen, som har dotterbolaget Flexit Sverige AB i Töcksfors och är delägare i HeatCo Oy i Finland. Flexit Future Holding AS äger också fastighetsbolagen Flexit Eiendom och Martinsen Eiendom.
Flexit har 265 anställda och förväntar sig en omsättning på cirka 635 miljoner år 2020.


Historia

Företaget grundades 1974 av Finn Martinsen och hans fru Anne-Mari som Finn Martinsen AS.
När Finn Martinsen dog 1994 tog Pål och Alf över aktierna i företaget. 2017 överlät Alf sin andel till Pål, som då blev ensam ägare av Flexit.