Ägarbilden på Flexit ändras. Alf Martinsen, en av Flexits två delägare, överlåter sin andel till sin bror Pål Martinsen (60). I samband med det tar två av Påls barn plats i ledningen av företaget. De representerar den tredje generationen, då Finn Martinsen startade ventilationsföretaget Finn Martinsen AS sommaren 1974.

Pernille Martinsen Westlie (35) är HR-chef och Johan Martinsen (34) tillträder som ekonomichef.
Samtidigt får Flexit en ny VD. Knut Skogstad (49) träder in i det uppdraget den 1 maj.
Knut har 20 års erfarenhet inom Flexit, och har jobbat de senaste åren som affärsutvecklingschef.

Flexit satsar offensivt och har flera spännande utvecklingsprojekt på gång. Flexit har fokus på ren och frisk luft inomhus, och det gröna skiftet med fokus på energibesparing och minskat CO2-utsläpp som innebär att framtidens bostäder ska använda mindre energi till uppvärmning. Flexit utvecklar därför en helt ny serie energieffektiva ventilationsaggregat för bostäder. Fabriken i Töcksfors byggs ut. I juni 2017 invigs ytterligare 2 400 kvadratmeter plus 28 kontorsplatser.

 

Om Flexit

Flexit finns i moderna lokaler i Ørje, Norge och i ny fabrik i Töcksfors, Sverige.
Flexitkoncernen har 240 medarbetare, god lönsamhet och omsatte 2016 570 MSEK.

Foto från vänster Knut Skogstad, Pål Martinsen, Johan Martinsen och Pernille Martinsen Westlie