I badrummet är det mycket viktigt med en bra och väl fungerande ventilation, för att få ut den farliga och skadliga fukten.
Nya bostäder har i stort sett alltid en fungerande ventilation, men i lite äldre hus är det sällan lika bra.
Gamla hus renoveras, tilläggsisoleras och görs mer energieffektiva vilket är bra, men det kan få stor påverkan på inneklimatet. Glöm inte bort den viktiga ventilationen.
En bra och effektiv lösning är att installera en Flexit Pro7 i varje våtrum som bad, toalett och tvättstuga.
Med Flexit Pro7 kan du anpassa ventilationen efter hur badrummet används.
Fläkten har hög kapacitet och är mycket tystgående.

Tänk hela huset
För att Pro 7 ska fungera optimalt så bör man se över helheten, så att cirkulationen (genomströmningen) fungerar samt att det tillförs luft till huset utifrån via friskluftsventiler.

Fördelar med Pro7 badrumsfläkt

  • Kontinuerlig och behovsstyrd ventilation
  • Mycket tystgående
  • Automatisk fuktstyrning
  • Endast 3 W energiförbrukning
  • Integrerad termostat för värmeförflyttning
  • Avtagbar front för enkel rengöring
  • Hög kvalitet och lång livslängd

Pro7 har nio olika funktioner, och du väljer enkelt läge via en multifunktionsväljare.
Fronten demonteras enkelt för rengöring av fläkt och kanal.
Pro7 är tyst, energieffektiv och har hög kapacitet.

Här kan du läsa broschyr om Pro7 >>

Här kan du se film om Flexit Pro7: