Familjeföretaget grundades av Finn och Ann-Mari Martinsen den 19 augusti 1974, i enkla lokaler i Ørje, Norge. Affärsidén var inledningsvis en serie luftventiler i plast och aluminium. Företaget växte och så småningom byggdes de egna lokaler där Flexit ligger i Ørje idag. Där startade Flexit med egentillverkade flexibla aluminiumkanaler. Detta blev snabbt en succé, och under åren som följde utvidgades sortimentet till kökskåpor, egenutvecklade fläktar, värmeåtervinningsaggregat och senare centraldammsugare och balanserad ventilation. Efter att Finn gick bort 1994, drev sönerna Pål och Alf verksamheten tillsammans under många år. Idag ägs företaget av Pål Martinsen. Pål har tre barn som arbetar i verksamheten, och tillsammans har de en önskan att fortsätta verksamheten som familjeföretag.

Under dessa 45 år har många spännande saker hänt. På utvecklingssidan har vi gått från enkla ventiler till den avancerade klimatvärmepumpen EcoNordic, som inkluderar både ventilation, värme och tappvarmvatten. 
Från en ledande marknadsposition i Norge har hemmamarknaden också utökats till att omfatta Sverige och Finland samt export till flera andra europeiska länder. I tillägg till stora satsningar på produktutveckling sker det mycket spännande i utvecklingen av digitala tjänster, något som vi planerar att satsa ännu mer på i framtiden.


Det senaste året har vi även uppdaterat varumärket Flexit.
Vi har gått från payoffen "Ren och frisk luft" till "Bättre inomhusklimat". Det främsta skälet till bytet är att vi inte bara levererar ventilation, utan även värme/tappvarmvatten och digitala tjänster som är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder som klarar de krävande nordiska förhållandena. Detta kräver att vi ständigt anstränger oss lite extra för att erbjuda våra kunder bra lösningar, och inte tappar fokus på att det till slut handlar om att ge människor ett bättre inomhusklimat och förbättrad livskvalitet.

Idag är vi mitt i det gröna skiftet. Vårt utvecklingsarbete har alltid handlat om bättre inomhusklimat och energieffektivitet, men i dag är fokus på låg energiförbrukning för att skapa ett bra inomhusklimat en av de viktigaste drivkrafterna i vårt utvecklingsarbete. Detta ger oss optimism och tro på att vi är i en bransch som fokuserar på hälsa, inomhusklimat, miljö och låg energiförbrukning, och detta kommer att bli mer och mer relevant under de kommande åren.


Flexitteamet består idag av 260 personer. Medarbetarna i Flexit är vårt överlägset största och viktigaste kapital. Vi har många medarbetare som har varit med oss ​​under många år, och som har visat stor lojalitet, stort engagemang och som inspirerar yngre generationer. Under de senaste åren har många nya duktiga medarbetare kommit till Flexit. Nya medarbetare med kompetens, nya idéer och värderingar. Vi är alla engagerade i att efterleva våra värderingar: pålitlig, handlingskraftig, nyskapande och omtänksam.