Den nya klimatvärmepumpen EcoNordic är anpassad både för dagens och för kommande behov på låg energiförbrukning. Moderna hus av idag, har mycket lägre energibehov för uppvärmning, jämfört med hus byggda på 70-talet. Även kommande generationer av hus kommer att förbruka mindre energi till uppvärmning. Samtidigt som nu uppvärmningskostnaderna minskar, ökar istället förbrukningen av tappvarmvatten till dusch och bad. Täta välisolerade moderna hus kräver också en bra mekanisk ventilation, inklusive värmeåtervinning, för att skapa en god inomhusmiljö. 

Klimatvärmepumpen EcoNordic har allt detta och består av färdiga integrerade enheter innehållande: Ventilation, Värmeåtervinning, Tappvarmvatten och Värmevatten. Denna lösning innehåller ny teknologi med unika produktfördelar. 

”Att erbjuda nya lösningar som täcker behovet av tappvarmvatten och uppvärmning i tillägg till ventilation i bostäder, är ett stort och viktigt steg för Flexit. Vi vill erbjuda en komplett lösning som ger ett bättre inomhusklimat och som är anpassat för att möta framtida stränga krav på miljö och energiförbrukning i nya bostäder. Det blir spännande att se hur marknaden kommer att ta emot produkten. Den feedback vi fått hittills verkar lovande, så vi tror att det kommer att slå väl ut.” säger VD Knut Skogstad.

Läs mer om klimatvärmepumpen EcoNordic här >>