Other

Besväras du av pollen?
Undvik vädring via fönster och dörrar, låt istället ditt ventilationsaggregat sköta detta.
Viktigt att filter byts före och efter pollensäsongen. Filter bör ha minst klass F7 (ePM1 55%). 
Visste du att vi erbjuder filterabonnemang? Läs mer här >>