Ved oppussing der du f.eks. skal etterisolere eller bytte vinduer vil dette påvirke inneklimaet. Boligen blir tettere og det er nødvendig å se over ventilasjonen for å unngå store problemer, både for huset og helsen for de som bor i boligen.

Når man ønsker å spare energi, er det lurt å tilleggsisolere boligen på en god måte. Dette vil også øke verdien på boligen. Derimot er det viktig å ikke glemme ventilasjonen når man skal pusse opp og tilleggsisolere. I eldre hus snakker vi gjerne om naturlig ventilasjon. Les mer om de tre ulike ventilasjonsmetodene

Kort sagt handler det om hvordan inneklimaet i boligen blir oppvarmet (ved, oljefyring, brannbriketter etc.) og hvordan det slippes ut gjennom murstein/skorstein og røykrør. Ved oppvarming av huset vil det naturlige trekket komme inn i f.eks.vedovnen og blir dermed med luften/røyken ut av huset. Den rene og friske luften vil derfor komme inn via områder som ikke er tette, vinduer eller i visse tilfeller gjennom ventil. Dette er da naturlig ventilasjon.

Dersom du skal tilleggsisolere de områdene som er utette, er det viktig å kompensere for ventilasjonen. Ventilasjon blir dessverre glemt bort eller ignorert. En vanlig misforståelse er at mange tror det er dyrt å ventilere og at oppvarmingskostnadene vil øke. Jo, kostnadene kan øke litt, men det behøver ikke å være slik. 

Med velfungerende ventilasjon øker sirkulasjonen og varmen fordeles bedre i boligen. Både du og huset vil føle dere bedre.
Skal du ventilere med en romventilator eller med et balansert ventilasjonsanlegg, vil du spare energi og i tillegg få et bedre inneklima.

Ved å redusere ventilasjonen for å spare energi, kan dette medføre til helseplager. Luftfuktigheten vil øke, samtidig som risiko for fukt og mugg vil forekomme. Tenk også på at småkryp som midd gjerne trives i dårlig, ventilerte og fuktig miljø, og kan i verste fall utløse middallergi. Dårlig ventilasjon øker også CO2-nivået i inneluften, noe som kan føre til tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker.

Vi anbefaler
Finn ut hvilken ventilasjonsmetode du har i ditt hus:

Naturlig ventilasjon
Mekanisk avtrekksventilasjon
Balansert ventilasjon

Følg gjerne våre råd og tips om hva du skal gjøre med ventilasjon når du skal pusse opp.  

 

Finn din nærmeste forhandler >>