Dersom du har byttet ut oljefyren og har installert varmepumpe eller en annen type varmepumpe, kan det påvirke inneklimaet og du behøver derfor å se over ventilasjonen.

Det å bytte til en mer energieffektiv oppvarmingsmetode,
er  bra både for miljøet og lommeboken din.
Men dersom du glemmer å sjekke ventilasjonen, kan dette heller ha en negativ påvirkning på inneklimaet, enn positivt.

I eldre hus med vedovn eller oljefyr har de varme røykgassene fungert som en motor. De har varmet opp skorsteinen og ventilasjonskanalene slik at den varme luften har steget opp og forårsaket trekk i boligen.
Dette er hva vi kaller naturlig ventilasjon. Resultatet av dette fører til et undertrykk innendørs og luften trekkes inn via ventiler og utette områder.

Når den gamle peisovnen erstattes med ny og effektiv varmekilde, blir murstokken kald og trekket reduseres eller opphøres helt. Resultatet blir energieffektiv oppvarming,
men på bekostning av inneklimaet. Husk derfor å se over ventilasjonen!

Les mer om de ulike ventilasjonstypene og hvordan du kan få et bedre inneklima.