Brannprodukter

Forhindrer spredning av brann/branngasser.