Et moderne hus bygget i dag har mye mindre energibehov til oppvarming sammenlignet med en hus bygd på 70-tallet. Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi til varme. Samtidig øker forbruket av varmtvann til dusjing og andre formål i boligen. Flexit står for «ren og frisk luft», og god ventilasjon blir viktigere i boliger som blir tettere. Vår nye EcoNordic inneklimasentral har integrert ventilasjon, varme og tappevann og sikrer det beste inneklimaet, varme i boligen og rikelig med tappevann på en svært energieffektiv måte. Samtidig ønsker vi på denne måten å bidra til det grønne skiftet med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Slik fungerer Inneklimasentral EcoNordic
EcoNordic består av fire moduler som sammen utgjør en smart og energieffektiv inneklimasentral. 
Ventilasjonsmodulen fanger varmen i gammel luft, som brukes til å varme opp ny, ren og frisk luft på vei inn i boligen. Resten av varmen overføres til varmepumpemodulen, hvor varmen økes via det effektive og miljøvennlige kjølemediet CO2 . Varmen føres til tankmodulen, som fordeler vann til kraner, dusj og vannbasert varme. Inneklimasentralen styres med Flexit GO. EcoNordic kommer i to varianter, med og uten varme.
Her kan du se en video av hvordan EcoNordic fungerer 

Verdifulle ytelser

  • Ren og frisk luft – hele året, også når det er kaldt - Ventilasjonsmodulen er utstyrt med roterende varmegjenvinner. Frisk og filtrert uteluft tilføres boligen, og forurenset og fuktig luft fjernes fra boligen. Produktet er testet og utviklet spesielt for nordiske forhold og kaldt klima.
  • Energieffektiv varmtvannsproduksjon - Den integrerte varmepumpen gir en svært energieffektiv produksjon av varmtvann i rikelige mengder. Kompressoren tilpasser varmeeffekten til varmesystemet etter aktuelt behov og bidrar til optimal drift. Hele 2 av 3 dusjer er gratis. 
  • Lav energibruk og muligheter for omfordeling - Høy varmegjenvinning i ventilasjonsmodulen og det at varmepumpen utnytter restvarmen fra avkastluften, gjør inneklimasentralen svært energieffektiv. Ved lavt boligvarmebehov hentes energien direkte fra tankmodulen uten å starte varmepumpen. EcoNordic har markedets høyeste varmegjenvinning opp til 95%. Den høye varmegjenvinningen gir også muligheter til omfordeling i energiregnskapet med kostnadseffektive løsninger og større arkitektoniske friheter. 
  • Effektivt og miljøvennlig kjølemedium - Varmepumpen benytter det miljøvennlige og effektive kjølemediet CO2. Dette kjølemediet er fremtidsrettet uten problemer med økte miljøavgifter, redusert tilgang og økt pris ved etterfylling. Kjølemediet CO2 er svært effektivt når det gjelder hurtig oppvarming av tappevann til høy temperatur, noe som gjør at varmtvannstanken ikke behøver å ta mer plass enn absolutt nødvendig.

Smart styring med Flexit GO
Hele systemet til inneklimasentralen styres og overvåkes med appen Flexit GO. Betjeningen er enkel og oversiktlig. Det finnes en rekke muligheter for å automatisere og tilpasse driften etter eget behov, for eksempel ved å benytte kalenderfunksjoner i appen, tilkoble fuktfølere og CO2-sensorer.
I tillegg kan man motta varsler om filterskifte og annet nødvendig tilsyn. Servicepersonell kan gis tilgang til produktet via web og på den måten hjelpe til hvis ønskelig.
Les mer om Flexit GO her .

Bruksområder og produktvarianter
EcoNordic inneklimasentral er spesielt godt egnet i boliger fra 120 til 200 kvm.
Produktet kommer i to varianter:

  • EcoNordic W4 med integrert ventilasjon og tappevann. Dette produktet er spesielt egnet i nye boliger som har egen varmeløsning. Det er også godt egnet for utbyttemarkedet, ved utskifting av gammelt ventilasjonsaggregat og varmtvannsbereder. I borettslag som har desentral ventilasjon og tappevann, kan produktet være godt egnet, dersom det finnes tilgjengelig plass. 
    Les mer om tekniske data og dokumentasjon for EcoNordic W4 her.
  • EcoNordic WH4 med integrert varme, i tillegg til ventilasjon og tappevann. Dette produktet passer godt i nye boliger, og vil kunne dekke hele boligens behov for ventilasjon, varme og tappevann på en optimal måte. 
    Les mer om tekniske data og dokumentasjon for EcoNordic WH4.