Siden 1974 har vi jobbet for å tilby ren og frisk luft for et sunt innemiljø. Som Norges ledende leverandør, produsent og utvikler av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere har vi kommet langt på vei. Men, vi jobber hele tiden for å gå en enda friskere tid i møte.

Stor vekst
Flexit utvikler, produserer og markedsfører energieffektive produkter, tjenester og løsninger for ren og frisk luft til boliger og yrkesbygg. Markedsføring og salg foregår til boligmarkedet, byggevaremarkedet og det profesjonelle ventilasjonsmarkedet. Flexit sitt primærmarked er Norden og produktløsningene er spesielt utviklet for Nordiske forhold med kaldt klima. Med over 45 års erfaring er Flexit markedsleder innen boligventilasjon og sentralstøvsuger. Flexit har Norden, Baltikum, Nederland og store deler av Øst-Europa som markeder. Flexit vil videre og planlegger for fortsatt vekst og utvikling av nye produkter og markeder.

Den menneskelige faktoren!
Det er menneskene bak produktene, tjenestene og merkevaren Flexit som gjør Flexit til hva det er. Vi tar dette på alvor, og ønsker å beholde og tiltrekke oss dyktige medarbeidere. Vi skal behandle hverandre med respekt, på samme måte som vi behandler våre kunder. Bevisstheten hos forbrukerne for ren og frisk luft innendørs er sterkt økende. Vi forventer derfor fortsatt økt etterspørsel etter våre produktløsninger. Flexit kan tilby utfordringer og muligheter innenfor en rekke områder. Ledige stillinger finner du på vår hjemmeside, men du kan når som helst kontakte den enkelte leder eller vår HR-sjef dersom du er interessert i å jobbe hos oss.


Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier er hva vi står for i Flexit. De skal veilede oss i det daglige og skal motivere oss til innsats og gode prestasjoner.


Bærekraft og folkehelse
Flexit har et stort ansvar som leverandør av inneklimaløsninger. Vi ønsker å være med og bidra til det grønne skiftet. Vi stiller høye krav til oss selv hver dag og jobber kontinuerlig med tiltak for å utvikle bærekraftige løsninger, effektive prosesser og energieffektive produkter.

Fremtidens boliger og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming. Flexit sitt mål er å bidra til dette, men at det ikke skal gå på bekostning av et godt inneklima. Et godt inneklima forebygger sykdommer og bidrar til god helse og trivsel.

Historien
Sommeren 1974 etablerte 47 år gamle Finn ventilasjonsbedriften Finn Martinsen AS.

Foto: Finn Martinsen
Foto: Finn Martinsen

Det hele startet i et lite, leid lokale på Ørje i Østfold sammen med kona, Anne-Mari. Finn kom fra Eidskog til Marker for å jobbe på Tollen. Finn var en typisk gründer med pågangsmot og stor interesse for sitt fagområde. Som bedriftsleder var han jordnær, jovial og målbevisst. Skulle bedriften lykkes så var første bud å holde løftene - og slik vise kundene nødvendig respekt.

Enmannsbedriften har endret navn til Flexit og eies i dag av sønnen Pål Martinsen som er styreformann. Pål og hans familie viderefører Finn sitt engasjement, hvor kjerneverdiene pålitelig, handlekraftig, nyskapende og omtenksom står i sentrum. 
Flexit holder til i moderne lokaler i Ørje i Norge og i ny fabrikk i Töcksfors i Sverige. Flexit konsernet har 260 ansatte, gode resultater og omsatte i 2019
for ca. 600 millioner NOK.

Velkommen til et digitalt bedriftsbesøk hos Flexit - se video: