Miljø

Flexit produserer moderne luftbehandlingsaggregater som effektivt gjenvinner varme samtidig som de leverer ren og frisk luft til boliger og næringsbygg.

Flexit bidrar dermed aktivt til redusert energibruk og til å minimere negativ påvirkning av miljøet og klimaet.

Vår egen produksjonsprosess påvirker i svært liten grad miljøet. Produksjonen skjer i nye energieffektive lokaler og det forekommer ingen utslipp fra produksjonsprosessene.

Avfall fra virksomheten sorteres og tas hånd om for gjenvinning gjennom samarbeid med gjenvinningsbedrifter.
Miljøaspekter er en påvirkende faktor ved valg av materialer og leverandører til våre produkter.

Flexit’s forretningsidè betyr at vi arbeider for et sunnere og bedre innemiljø. Samtidigt er det også viktig for oss å verne om det yttre miljøet. Vi arbetar derfor kontinuerlig med forbedringer ved å:

Miljøpolicy

 • Utvikle energieffektive og gjenvinningsbare produkter.
 • Minimera våre fabrikkers miljøpåvirkning gennom optimale produksjonssprosesser, kildesortering og gjenvinning, samt effektiv energibruk.
 • Ta hensyn til miljøaspekter ved valg av materialer og leverandører.
 • Gennom kontinuerlig oppfølging forsikre oss om at vi følger de lover og regler som har til hensikt å redusere negativ miljøpåvirkning.

 

Kvalitet

Flexit har et kvalitetsledelsessystem som skal sikre at vi oppfyller de høye krav som vi selv og våre kunder stiller, samt for å drive en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. 

Flexit skal levere produkter og tjenester som oppfyller eller helst overgår kundenes  behov og forventninger ved: 

Kvalitetspolicy

 • Vi setter kunden i fokus ved å sørge for at vi forstår deres behov og forventninger. Dette gjelder både interne og eksterne kunder.
 • Vi skal ha et helhetlig syn på prosesser slik at vi stadig forbedrer dem ved at vi ser på den totale nytten for bedriften og ikke bare ser på hva som er best for en enkelt avdeling eller arbeidsoppgave.
 • Ha gjennomtenkte prosesser for å ta fram og innføre nye produkter. Produktendringer skal sørge for høy kvalitet fra prosjektforslag til produksjonsstart. (Gjøre riktig fra starten av).
 • Flexit skal ha en prosess som sørger for relevant opplæring og utvikling av våre medarbeidere og kunder.
 • Kvalitet skal være en faktor som påvirker valg av leverandører.
 • Vi skal utvikle og samarbeide med våre leverandører med mål om å bedre kvaliteten, ved å stille samme krav på dem som vi stiller på oss selv.
 • Vi skal ha rutiner og arbeidsmetoder som gjør at vi hånterer avvik på best mulig måte, slik at vi unngår at de gjentar seg.

Flexit er tilsluttet: