Miljø

Flexit produserer moderne luftbehandlingsaggregater som effektivt gjenvinner varme samtidig som de leverer ren og frisk luft til boliger og næringsbygg.

Flexit bidrar dermed aktivt til redusert energibruk og til å minimere negativ påvirkning av miljøet og klimaet.

Vår egen produksjonsprosess påvirker i svært liten grad miljøet. Produksjonen skjer i nye energieffektive lokaler og det forekommer ingen utslipp fra produksjonsprosessene.

Avfall fra virksomheten sorteres og tas hånd om for gjenvinning gjennom samarbeid med gjenvinningsbedrifter.
Miljøaspekter er en påvirkende faktor ved valg av materialer og leverandører til våre produkter.

Flexit’s forretningsidè betyr at vi arbeider for et sunnere og bedre innemiljø. Samtidigt er det også viktig for oss å verne om det yttre miljøet. Vi arbetar derfor kontinuerlig med forbedringer ved å:

 

Kvalitet

Flexit har et kvalitetsledelsessystem som skal sikre at vi oppfyller de høye krav som vi selv og våre kunder stiller, samt for å drive en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. 

Flexit skal levere produkter og tjenester som oppfyller eller helst overgår kundenes  behov og forventninger ved: 

Flexit er tilsluttet: