Designmanual
En sterk og tydelig visuell identitet er avgjørende for å bygge ønsket posisjon og styrke Flexit sin merkevare. Med våre retningslinjer i designmanualen ønsker vi å sikre en så enhetlig kommunikasjon som mulig uansett kommunikasjonsform. 

Les Flexit Designmanual 


Retningslinjer for bruk av logo:
Logoen er det viktigste elementet i vår identitet. I mange tilfeller vil det være det eneste som signaliserer avsender. Det er derfor av stor betydning at logoen brukes og presenteres på en entydig måte.

  • Logoen består av symbol og tekst. Disse elementene kan ikke adskilles.
  • Logoen må gjengis i korrekte farger (se fargekoder i designmanualen). 
  • Annen bruk av logoen må godkjennes av markedsavdelingen hos Flexit.

 

Last ned logo her: 

jpg-fil 120 dpi. RGB

eps-fil Vektorisert. 300 dpi. CMYK

 

 

jpg-fil 120 dpi. RGB

eps-fil Vektorisert. 300 dpi. CMYK