ADVARSEL - Tilbakekalling av Flexit baderomsvifte.
Potensiell fare for branntilløp. Flexit AS tilbakekaller baderomsvifte av typen Silent Eco.

Alle privatpersoner med Silent Eco baderomsvifte må fylle ut skjemaet under. 
De to første spørsmålene vil hjelpe deg med å avklare om du er berørt av denne tilbakekallingen eller ikke.
Flexits bedriftskunder følger egne rutine etter avtale.