Frakttabell
Klikk her for å se frakttabell, gjeldende fra 1. januar 2021.

Salgsbetingelser
Generelle salgsbetingelser: NL-17 og nedenstående betingelser anvendes ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt i særskilt avtale.

Leveringstid
Produkter uten spesiell anmerkning i prislisten er lagervare og leveres normalt fra fabrikk innen 2 arbeidsdager.
Leveringstid for prosjektering av ventilasjonsanlegg er normalt 10 dager.
Noen produkter er merket bestillingsvare. Disse leveres i henhold til nærmere avtale.
Prosjektleveranser bekreftes etter nærmere avtale.

Leveringsbetingelser
CIP lev.adr., frakt debiteres. (Se frakttabell for fraktbetingelser.)

Betalingsbetingelser
Netto pr. 15 dager. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har Flexit krav på forsinkelsesrente fra forfall med den rentesats som gjelder etter lovgivningen i Norge om renter ved forsinket betaling. Flexit har i tillegg rett til dekning av sine inndrivingskostnader.

Anbrekk på hele kartonger
Vedr. produkter som leveres flerstykkpakket i kartong. Pristillegg ved anbrukne kartonger netto kr. 30,- pr. varelinje.

Tilbud
Gjelder 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er avtalt.

Priser
Alle priser er ekskl. mva. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene med to ukers varsel.

Avvik som oppdages ved mottagelse av varen
Eventuelle transportskader/manko forevises transportøren omgående, anmerkes på fraktbrev og attesteres av transportøren ellers dekkes ikke ­transportskaden. Eventuelle feil eller mangler vedr. leveransen må reklameres skriftlig til Flexit innen 6 dager etter mottagelsen av varen.
Kostbare produkter som aggregater o.l. bør pakkes ut av emballasje, da ikke all transportskade synes på emballasje.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett gjelder fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt.
Det er viktig å merke seg at det ikke defineres som mangel ved følgende forhold:
• Feil som skyldes unormal slitasje eller unormal bruk.
• Feil som skyldes at monterings-/brukerveiledning ikke er fulgt.
• Feil som følge av ulykker, tordenvær, unormale spenningsvariasjoner og andre unormale elektriske forstyrrelser.

Det regnes heller ikke som en mangel om normalt forbruksmateriell og typiske slitedeler varer vesentlig kortere tid. Eksempler på slike deler vil være ­filter, lyspærer og sugemunnstykker.
Omkostninger knyttet til følgeskader dekkes ikke.
Vennligst oppgi ordrenr. og evnt. serienr. på produktet ved henvendelse. Eventuelle reparasjoner skal forhåndsavtales. Flexit må kontaktes for valg av servicefirma. Reklamasjonshenvendelse direkte til Flexit gjøres via Min Side.
Kontakt kundeservice dersom du trenger hjelp med innlogging. 

Ikke avhentede varer
Dersom varene ikke hentes innen 2 dager etter avtalt dato, blir varene sendt til kjøpers kostnad. Flexits vanlige transportør blir benyttet.

Retur av varer
Varer tas kun i retur etter avtale. Enhver retur skal påføres returnummer oppgitt av Flexit og returneres med transportør oppgitt av Flexit. 

Kurante varer i ubeskadiget originalemballasje krediteres med 80% av fakturabeløpet. Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur.
Fraktkostnader bæres av kjøper med unntak av reklamasjonsberettigede varer.

Fritagelsesgrunner (Force majeur)
Som fritagelsesgrunner regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer, både når det rammer ­selgeren selv, leverandør eller transportør.

Elektriske produkter
EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter). EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

Forbehold
Vi forbeholder oss retten til konstruksjons- og målforandringer. Vi tar også forbehold vedrørende eventuelle trykkfeil.