For at vi skal kunne behandle en reklamasjon så må vi ha inn opplysninger som bekrefter hvilket produkt det gjelder, en bekreftelse på hvor gammelt produktet er samt en feilbeskrivelse. Vi trenger også navn, adresse, telefonnummer og e-post til sluttbruker, der produktet er installert.

Uten disse opplysningene kan vi ikke behandle saken som en reklamasjon. Det er derfor viktig og oppgi fullstendige og korrekte opplysninger allerede ved første henvendelse til Flexit. Opplysninger som bekrefter hvilket produkt det gjelder og hvor gammelt produktet er kan være serienummer, salgsordrenummer, prosjektnummer og kvittering.

Feil som har oppstått som følge av normal slitasje, unormal bruk, dårlig vedlikehold eller feil montering er ikke reklamasjonsberettiget. Kommer Flexit frem til at noe av dette er årsaken til feilen, så vil kostnaden for reparasjon og feilsøking faktureres innmelder av reklamasjonen.

Reklamere som privatkunde
Reklamasjoner gjøres direkte til forhandler der man har kjøpt produktet. Forhandler tar reklamasjonen videre og gir nødvendig informasjon til Flexit.

Om du ikke har mulighet til å reklamere gjennom forhandler kan du reklamere direkte via Min side. På Min side har du oversikt over filterabonnement og tidligere reklamasjoner. Om du ikke vil opprette en brukerprofil kan du sende en reklamasjon – med fullstendige opplysninger – til avvik@flexit.no.

Forbrukerens rettigheter og plikter reguleres av forbrukerkjøpsloven.  

Reklamere som forhandler
Reklamasjoner gøres via Min side. På Min side har dere full oversikt over deres egne og alle bedriftens reklamasjoner. Alle registrerte kontaktpersoner hos en forhandler har mulighet til å opprette en egen brukerprofil. Om dere ikke vil opprette en brukerprofil kan reklamasjonen sendes til avvik@flexit.no.