Reklamere som privatkunde
Reklamasjoner rapporteres fortrinnsvis gjennom den forhandleren hvor man har kjøpt produktet. Forhandleren vil ta reklamasjonen videre med de nødvendige opplysninger til Flexit.

Ønsker du å reklamere direkte til Flexit er det viktig å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger allerede ved første henvendelse.
For en raskest mulig saksbehandling trenger vi Flexit sitt ordrenummer, produktets serienummer og/eller kvittering for kjøp av produktet. Uten slik dokumentasjon kan reklamasjonen bli avvist.

Om du allerede har et kundeforhold hos oss, kan du reklamere direkte via Min side. Her har du oversikt over filterabonnement og tidligere reklamasjoner. Er du usikker på om du har en slik brukerprofil, ta kontakt med kundeservice. Dersom du ikke har en brukerprofil kan du sende reklamasjonen til avvik@flexit.no.

Forbrukers rettigheter og plikter reguleres av forbrukerkjøpsloven.  

Reklamere som forhandler
Reklamasjoner rapporteres direkte fra Min side. Alle kontaktpersoner hos våre forhandlere har muligheten til å opprette en slik brukerprofil. Her vil du ha full oversikt over egne og firmaets reklamasjoner. Er du i tvil om du har en slik brukerprofil, ta kontakt med kundeservice.

Det er viktig å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger allerede ved første henvendelse for en rask saksbehandling. Dersom du ikke ønsker å opprette en brukerprofil kan du sende reklamasjonen til avvik@flexit.no.

Feil som ikke er reklamasjonsberettiget
Feil som oppstår som følge av slitasje, uforsvarlig eller unormal bruk, mangelfullt vedlikehold eller feil montering, er ikke reklamasjonsberettiget. Finner Flexit at dette er årsaken til feilen, vil kostnaden ved en reparasjon eller undersøkelse bli fakturert.

Les Flexit sine salgsbetingelser og frakttabell her