For at Flexit skal håndtere en reklamasjon trenger vi opplysninger om hvilket produkt det gjelder, bekreftelse på hvor gammelt det er og beskrivelse av feilen. Vi trenger også navn, adresse, telefonnummer og epost til sluttforbrukeren, der produktet er installert. 

Uten disse opplysningene kan vi ikke håndtere henvendelsen som en reklamasjon. Derfor er det viktig å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger ved første kontakt med Flexit. Opplysninger som kan bekrefte hvilket produkt det gjelder og hvor gammelt det er kan være serienummer, salgsordrenummer, prosjektnummer og/eller kvittering. 

Feil som har oppstått som følge av normal slitasje, unormalt bruk, dårlig vedlikehold eller feil montering, er ikke reklamasjonsberettiget. Dersom Flexit kommer frem til at en av nevnte årsaker har forårsaket feilen, vil kostnaden for reparasjon og feilsøking faktureres til innmelder av reklamasjonen.

Reklamere som privatperson
Reklamasjon gjøres først og fremst hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandler tar deretter reklamasjonen videre til Flexit og oppgir de nødvendige opplysningene.  

Dersom du ikke har mulighet til å reklamere gjennom en forhandler, kan du reklamere direkte via Min side. På Min side har du oversikt over filterabonnement og eventuelle tidligere reklamasjoner. Om du ikke ønsker å opprette brukerprofil kan du fylle i et reklamasjonsskjema for privatpersoner.

Forbrukerens rettigheter og plikter reguleres i henhold til forbrukerkjøpsloven.  

Reklamere som forhandler
Reklamasjoner gjøres via Min side. Her har du full oversikt over deres egne og bedriftens reklamasjoner. De som er registrerte kontaktpersoner hos en forhandler har mulighet til å opprette en egen brukerprofil. Dersom dette ikke er ønskelig, kan dere legge inn reklamasjonen i vårt reklamasjonsskjema for bedrift.