5‐årig garantivilkår og reklamasjonshåndtering for ventilasjonsaggregat i Albatros- og ProNordic-serien. 

 Hva gjelder garantien for

  • Garantien gjelder for feil som oppstår i løpet av garantiperioden for produktet og dets komponenter.
  • Garantien gjelder for mangler i konstruksjon, materiale eller utførelse.
  • Garantien gjelder også arbeids- og reiseutgifter som oppstår i forbindelse med utbedring av feilen.

Ved reklamasjon som fører til utskifting av et helt produkt, skal dette erstattes med et likt eller tilsvarende produkt.

Hvilke produkter dekkes av fem års garanti
Flexit ventilasjonsaggregat i Albatros- og ProNordic-serien med tilhørende styringspaneler ProPanel og ProTouch. Installerte interne el- og vannbatterier med tilhørende styringsutstyr for disse.

Les alle vilkårene her >>