Filter har begrenset levetid. Hvor ofte du bør skifte filter avhenger av forurensningsnivået i luften på stedet. Generelt sett så anbefaler vi å bytte filter en gang i året, fortrinnsvis i løpet av høsten, etter pollensesongen. I områder med mye partikler og forurensninger skal filter byttes vår og høst.

Vær oppmerksom på at en reklamasjon kan avslås ved bruk av filter som ikke er Flexit originalfiler.

Nedsmussede filter kan føre til:

  • Økt luftmotstand i filteret
  • Redusert ytelse i aggregatet
  • Tilsmussing av aggregatet
  • Fuktskader i bad
  • Redusert kvalitet på inneluft
  • Fare for bakterievekst i filteret

Kjøp filter på en av tre følgende måter:

1. Filterabonnement
Registrer et filterabonnement hos Flexit og få automatisk tilsendt filter til ditt aggregat. Levering kommer som postpakke en gang i året (høst) eller to ganger (vår og høst). Støvsugerposer kan også kjøpes. Faktura kommer som e-faktura eller i post. 
Ved større kvantum, kontakt oss for pristilbud. 
Logg inn for å registrere filterabonnement.

2. Kjøp filter av en Flexit forhandler
Du kan kjøpe filter hos alle våre forhandlere. Merk at de kan være bestillingsvare.
>> Finn nærmeste forhandler.  

3. Kjøp filter direkte av Flexit 
Du kan gjøre et enkeltkjøp av filter direkte av oss.
Ring tlf 69 81 00 00 eller send epost til kundeservice@flexit.no.
Husk å oppgi filtertype og serienummer på aggregatet.

Filtertype og priser
Her finner du en oversikt over alle filtere med priser.

 

Eksempel på filtersett til UNI 2-aggregat: