Dette gjelder særlig dersom leiligheten ventileres med mekanisk avtrekk, noe som er det vanligste blant våre boligblokker. 

Selv om balansert ventilasjon i praksis lenge har vært myndighetskrav på våre arbeidsplasser, så velger fortsatt mange boligbyggere en betydelig usikker løsning med kun avtrekksluft. 

Hva er hensikten med å ventilere? 
Hovedgrunnen til å ventilere er å tilføre ren og frisk luft, fjerne fukt, lukt og radon, og dermed fjerne den forurensede inneluften fra mennesker, dyr og materialer i boligen. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig, den skal ikke gi helseproblemer.

Når du har tatt en beslutning på å investere i et nytt balansert ventilasjonssystem i boligen din, skal du velge et i fra Flexit. Vi har den erfaringen og kompetansen som kreves av de strenge kravene i dag, og vi sikrer at du får et godt og friskt inneklima.