1. Befaring

Befaring gjøres av fagkyndig person for å finne beste løsning for kanalføringer og plassering av aggregat i din bolig.

2. Pristilbud
Basert på befaring utarbeides det et tilbud tilpasset din bolig. Priser vil avhenge av boligens størrelse og utforming. Et pristilbud bør inkludere; ventilasjonsaggregat, styring, kanaler, isolering, avtrekks- og tilluftventiler, opplegg for inntaksluft og avkast, tettemansjetter, prosjektering og kjøkkenvifte med kanalføring der det er ønskelig. 

Pristilbud på installasjon kommer i tillegg og inkluderes etter avtale.

3. Bestilling
Din forhandler sender bestilling til Flexit som utfører detaljert prosjektering av ventilasjonsanlegget i boligen.

4. Prosjektering
Prosjekteringen dokumenterer luftmengder til de enkelte rom og ventilasjonsanleggets varmegjenvinning og energibruk. Detaljerte tegninger medfølger leveransen.Flexit prosjekterer ihht. Gjeldende byggeforskrifter.

Eksempel på et inntegnet ventilasjonsanlegg i en bolig. 

5. Leveranse
Levering av komplett ventilasjonsanlegg til ønsket leveringsadresse.

6. Installasjon og innregulering
Installasjon og innregulering utføres av fagpersoner. Dette sikrer et godt resultat.

7. Overlevering 
Til slutt gjennomføres overlevering hvor brukeren av boligen læres opp i hvordan anlegget fungerer og hvordan man gjør filterbytte. Dersom ønskelig kan det inngås avtale om filterabonnement direkte med Flexit. 


Ønsker du hjelp av fagfolk? 

Flexit Proffpartner er et landsdekkende nettverk av firmaer som Flexit samarbeider med når det gjelder salg og montering av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger til bolig. Disse firmaene kan bistå i hele prosessen fra berfaring til overlevering. 

Finn din nærmeste Partner her