Hva er inneklima ifølge WHO (Verdens helseorganisasjon)

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne og som vi kan måle. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Inneklima i henhold til Verdens Helseorganisasjon
WHO (Verdens Helseorganisasjon) deler inn inneklima i fem faktorer, hvor Flexit har spesielt fokus på:

Termisk: Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk og aktivitetsnivå.
Atmosfærisk: Gasser/damp, lukt og partikler i luften som vi puster inn.
Stråling: Radon fra grunnen.
Akustisk: Lyd og lydoppfatning. Støy, vibrasjoner og lydoverføringer.
Mekanisk: Innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning av fysisk omgivelse, ergonomi

Råd og tips
På våre nettsider finner du en rekke råd og tips på hvordan du kan forbedre ditt inneklima. I tillegg ser du Flexits store utvalg av ventilasjonsprodukter som gir ren og frisk luft og et godt inneklima i boliger.