For høye eller lave temperaturer kan gi helseplager som trøtthet, nedsatt ytelse og hodepine.

Hvorfor bry seg om temperatur?
Høy innetemperatur medfører økt utslipp av giftige gasser fra materialer i hjemmet (maling, møbler, tekstiler). Disse vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger).Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevesken i øynene,
noe som kan gi smerter og betennelser i øynene. Når det er for varmt kan luften føles tørr og ufrisk, man blir fort trøtt og ukonsentrert. Når det er for kaldt kan stelhet i muskler oppstå og reumatiske plager forsterkes. Noe som kan føre til at enkelte er mer mottakelig for infeksjoner enn andre.

Tørr luft
Tørr luft skyldes som oftes luftens innhold av støv og eventuelt for høy temperatur – ikke at luften har for lavt fuktinnhold. Ved høy temperatur støver papir mer enn ellers.
Dessuten puster man mer igjennom munnen ved høy temperatur, og foramping fra slimhinnene øker da luften kjennes for tørr.

Tips
Innetemperaturen bør holdes på ca. 20-22 grader under hele året, også i vintersesong.
Det anbefales at det skal være ca. 5 grader mindre i soverummet enn innetemperaturen. Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur. Velg gode oppvarmingsløsninger (f.eks. vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler, panelovner). Ventilasjon bør utføres med vindu og ventiler plassert på motsatt side av trafikkert vei. Finn gjerne ut hvilke dager og tidspunkt det er minst trafikk slik at du forsøker å lufte når uteluften inneholder minst svevestøv. 

Et balansert ventilasjonssystem filtrerer forurensninger i uteluften og gir ren og frisk luft innendørs. I tillegg unngås kald trekk fra ventiler i den kalde årstiden ved at luften på vei inn i boligen varmes opp fra varmegjennvinningen.

Les mer om balansert ventilasjon eller få råd og tips fra NAAF om temperatur i hjemmet på deres hjemmeside.