Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråling som kan skade celler i luftveiene slik at de kan utvikle seg til kreftceller. Myndighetene har derfor satt grenser for hvor mye radon det maksimalt kan være innendørs før tiltak må gjøres.Radon er en naturlig, usynlig og radioaktiv edelgass som kommer fra bakken og trenger seg inn i boligene via grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser. Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer, såkalte radondøtre.

Hvorfor bry seg om radon?
Radon i inneluften over lang tid kan føre til økt risiko for å utvikle lungekreft. Risikoen øker med radoninnholdet i inneluften og hvor lenge du blir utsatt.
Det er ingen nedre grense for når radon er skadelig, men risikoen er 20 ganger større for de som aktivt røyker eller har røkt. Risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

Hvis du er usikker på om du har radon i boligen din, anbefaler vi at du gjør en radonmåling. Les mer om dette på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet >>

Måling er den eneste måten å finne ut om det er radon i et hus eller et rom. Målingen må utføres av profesjonelle fagfolk og bør gjøres i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 
De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen der du bor kan gi mer informasjon om de generelle radonforholdene i kommunen din og hvordan man bestiller målinger.

Finn kilden til radonproblemet
Det er viktig å vite fra hvilken kilde eller kilder radonen kommer fra for å gjøre de riktige tiltakene.
Det er i hovedsak tre potensielle kilder til radon i inneluften:

  • Byggegrunnen
  • Husholdningsvannet
  • Bygningsmaterialer og fyllmasser

Les mer om "Tiltak mot radon i inneluften» på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet >>

God ventilasjon motvirker radon innendørs
Ved å ventilere grunnen under boligen med en radonbrønn, kan radonholdig luft trekkes ut slik at radon ikke trenger inn i boligen. En god måte å redusere radoninnholdet i inneluften er å øke ventilasjonen. Dette kan blant annet gjøres ved å installere balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon virker positivt ved at ventilasjonen øker og radonkonsentrasjonen reduseres.
Les mer om balansert ventilasjon her >>

For å kartlegge radonnivået må det som nevnt foretas målinger i boligen. Gjennomføring av tiltak bør utføres av fagfolk.