Avgassinger, også kalt emisjon, kan forårsake mange sammensatte, komplekse helseskader, avhengig av hvilke forbindelser det er snakk om. Enkelte gasser kan for eksempel påvirke nervesystem, slimhinner, være kreftfremkallende, gi svekkelse av immunforsvar eller være hormonhemmende.
En mengde av kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften. Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne nye og mer irriterende stoffer.

Hvilke giftige gasser finnes i hjemme?
Giftige gasser fra materialet i innredningen og aktiviteter som skjer innendørs vil føre til at det dannes kjemikalier i inneluften.
Disse kjemikaliene kan reagere på husets byggemateriale eller
andre kjemiske stoffer som kommer utenifra. Det kan for eksempel være ozon, som danner mer reaktive kjemikalier. Kjemikaliene vil også kunne binde seg til små partikler i lufta og dermed føre til en større eksponering hos mennesker. De kjemiske stoffene vil kunne gi betennelsesreaksjoner i slimhinner i øyne og i luftveiene.
De vil dermed kunne gi irritasjonstilstander eller hos noen mennesker også føre til ikke-allergisk astmaanfall. Kartlegging og identifisering av kilder og aktiviteter, som fører til unødvendig avgasser til innemiljøet, er viktig for å redusere uønsket
forurensning til innemiljøet.

Hvordan redusere giftige gasser i hjemme?
Vi er omgitt av giftige gasser mer enn vi tror.
Velg derfor møbler og tekstiler som har lavt utslipp av giftige gasser, og be om dokumentasjon på helse- og miljøskadelige stoffer.
Lukt gjerne på produktet for å sjekke om det lukter sterkt eller vondt. Produkter som har sterkt lukt eller lukter vondt kan gjerne vitne om høye avgassingsnivåer eller etterbehandlingsmidler.

Dersom produktet kan vaskes før bruk, så anbefaler vi at du gjøre dette. Unngå sprayprodukter da disse gir forstøvede skyer (aerosoler/små dråper) under bruk som kan føre til innånding av uønskede kjemikalier.

Hobbyvirksomhet og oppussing
Hobbyarbeid, preparering av ski, oppussing osv. medfører ofte avgivelse av støv. Bruk av lim, maling og kjemikalier som inneholder løsningsmidler, giftige komponenter eller andre stoffer, er ofte skadelig for deg og inneklimaet. Det er viktig å lufte godt under og etter slike aktiviteter, da man helst bør være nøye med å velge miljøvennlige stoffer å arbeide med.
Av hensyn til avgassing fra maling og lignende bør det ventes noen dager før rommet tas i bruk igjen. Husk at nyfødte er særlig sårbare for forurensninger.

Les mer om kjemikalier, avgassinger og dufter på NAAF sin hjemmeside.