Fukt er grunnleggende for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale.
Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. 

Hvorfor bry seg om fukt i hjemme?
Dersom du bor i en bolig med fukt- og muggsoppskader vil det gi økt risiko for helseplager. Alvorlighetsgraden kan variere fra milde symptomer til at en føler seg helt utslått. Oppholder du deg i en fukt- og muggsoppskadet bolig i over lengre tid, vil det gi økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner,
samt hoste og piping i brystet.

Det finnes en sammenheng mellom fukt- og muggsoppskader i innemiljøet og helseplager som hodepine, unormal trøtthet og nedsatt konsentrasjonsevne. Flere bygg i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst.

Viktig! Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme. 

Hva er årsaken til at mugg kommer?
Den vanligste årsaken til fukt og mugg, er som følge av kondensering på kalde flater som vinduer, yttervegger og lignende.
Se opp for mugg i kalde hjørner, bak skap og tunge møbler mot yttervegg. Dette skjer hvis fuktproduksjonen inne i bygget er for høy i forhold til ventilasjonen. Fuktskader i bygg kan oppstå på grunn av lekkasjer gjennom konstruksjonene (tak/vegger/grunn) eller ved lekkasjer fra rørinstallasjoner. Fukt som kommer innenfra er fra aktiviteter, mennesker dyr og planter, fra lekkasjevann og sanitærinstallasjoner.

Hvordan forebygge mot fukt og mugg?
For å unngå fuktig inneluft, sørg for å ventilere riktig og sørg for godt avtrekk når det lages mat og ved dusjing. Husk å rengjøre filter på kjøkkenavtrekket ofte. Bruk lokk på kokekar. Ikke bruk luftfuktere. Klestørk bør foregå ute eller i våtrom med god ventilasjon.Det er viktig at du har god ventilasjon i bygget og at du holder en relativ lav luftfuktighet innendørs (20-40 %RH).

Balansert ventilasjon er en god løsning hvor fuktig luft trekkes ut fra alle bad, toaletter og våtrom. I tillegg tilføres ren og frisk luft inn i soverom og oppholdsrom. Ventilasjonen kan økes ved dusjing og ved ekstra fuktproduksjon. Bruk av fuktsensor regulerer ventilasjonen automatisk

Hva gjør jeg dersom jeg mistenker fukt og mugg i bygget?
Ved mistanke om fukt/muggsoppskade anbefales det å foreta en inneklimasjekk for å få sjekket om man har fuktskade i boligen, hvor stort omfanget er og hva som bør gjøres for å bearbeide skaden. Dersom fukt- og muggsoppskader oppstår, skal dette utbedres umiddelbart.

Ønsker du mer informasjon om fukt og mugg, kan du lese mer om dette på NAAF sin hjemmeside.