Et sunt og godt inneklima er viktig for at vi skal kunne fungere optimalt i hverdagen. Er inneklimaet dårlig, risikerer vi å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseplager som reduserer livskvaliteten. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund har hele
1.4 millioner nordmenn luftveisrelaterte sykdommer, og mange av disse skyldes dårlig inneklima.  

Astma
Astma er et kronisk, betennelses- eller irritasjonstilstands i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste,
tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten
eller tidlig morgen. 

Astmaanfall utløses av en eller flere av følgende faktorer: allergifremkallende stoffer som pollen, muggsopp og husstøvmidd, tobakksrøyk, støv, forurensning, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, stress, medisiner, fysisk aktivitet, virusinfeksjoner og noen medikamenter.

Allergi
Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på naturlig og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Disse stoffene kalles allergener, hvor kroppen reagerer med å produsere antistoffer. 
Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme.

Ordet allergi kommer fra gresk og betyr endret reaksjonsmønster. Allergi betyr således endringer i kroppens reaksjonsmåte på stoffer som forekommer naturlig i omgivelsene våre og som i utgangspunktet er ufarlige. Disse stoffene kalles allergener, og de mest vanlige stammer fra husstøvmidd, muggsopp, pelsdyr, næringsmidler, legemidler, metaller og pollenkorn fra gress og trær.

Forbedre inneklimaet for en astmatiker og allergiker med balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, gjennom hele året. Ren og frisk luft tilføres boligen og inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer fjernes. Luften inne blir ren og frisk og gir god komfort.

Balansert ventilasjon bidrar til at det ikke oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som for eksempel kondens på vinduene.

Block area aside: Hvorfor ventilere + Få et bedre inneklima