Flexit Sverige AB

Källhultsvängen 15B
SE-670 10 Töcksfors
Sweden

export@flexit.com

Tel: +47 69 81 00 00