Flexit Sverige AB

Källhultsvängen 15B
SE-670 10 Töcksfors
Sweden

export@flexit.com

Tel: +46 10 209 86 01