Hovedgrunnen til å ventilere er å tilføre ren og frisk luft, samt fjerne fukt, lukt og radon i boligen. I tillegg skal ventilasjon fjerne forurensede stoffer i huset og som kommer fra mennesker, dyr, materialer og aktiviteter fra boligen. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig – den skal ikke forårsake helseplager.

Nye hus bygges tett og er godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Samtidig stiller byggeforskriftene krav til ventilasjonen i boligen. Målet er et energieffektivt bygg med godt inneklima. For å sikre et godt inneklima kreves energieffektive ventilasjonsløsninger som tilfører ren og frisk og som fjerner brukt og forurenset luft. Energikravene skjerpes ytterligere i årene fremover, og om noen år vil nye bygg kunne produsere like mye energi som de bruker.


Med et balansert ventilasjonssystem filtreres luften slik at forurensninger og mikroskopiske støvpartikler filtreres bort, og kun frisk luft kommer inn i boligen. Folkehelsetilsynet anbefaler at uteluftstrømmen i et hjem er minst fire liter pr. sekund pr. person.