Når du kjøper en ny bolig med et balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit får du et komplett og moderne ventilasjonssystem, som gir et godt inneklima og høy komfort på en energieffektiv og miljøvennlig måte.

Hvordan fungerer det og hva får jeg med?Flexit er markedsleder innen inneklimaløsninger for boliger i Norden og produktene er av høy kvalitet.

Et balansert ventilasjonsanlegg består hovedsakelig av dette:
1. Ventilasjonsaggregat
2. Ventilasjonskanaler
3. Ventiler innendørs og luftinntak og luftutblåsning utendørs
4. Styring og automatikk
5. Tilbehør

 

 

 

 

 

 

Ventilasjonsaggregat

Ventilasjonsaggregatet er selve lungene i ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsaggregatet består av to viftemotorer hvor den ene trekker luft inn i boligen og den andre ut av boligen. 

Varmegjenvinning 
En roterende varmegjenvinner i ventilasjonsaggregatet er svært energieffektiv og gjenvinner opptil 85% av varmen fra inneluften. Denne varmen overføres til luften på vei inn i boligen. Det betyr at du får oppvarmet luft og du slipper kald trekk i den kalde årstiden, noe som ofte er et problem i eldre boliger med lufteluker og klaffventiler. På årsbasis sparer man ca. 8000 kwh fremfor å slippe varmen rett ut uten varmegjenvinning*. Den høye varmegjenvinningen reduserer behovet for å produsere energi og er dermed miljøvennlig for samfunnet. Vår filosofi er at den energien du sparer og ikke bruker, er den mest miljøvennlige energien.

*En normal bolig bruker omtrent 10.000 kwh på å varme opp ventilasjonsluften forutsatt dimensjonering av ventilasjonsluft etter byggereglene (TEK 17). Med 85% varmegjenvinning vil man kunne spare opptil 8500 kwh i løpet av et år, avrundet til 8.000 kwh i teksten over.

Filter
Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med to filter av høy kvalitet. Det ene filteret stopper uønskede forurensinger som kommer utenifra (pollen, svevestøv og partikler) fra å komme inn i boligen.
Det andre filteret beskytter varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet mot støv fra inneluften.
Filtrene bidrar til at boligen er et trygt sted å oppholde seg i, uten ubehag fra forurensninger som kommer utenifra og sikrer at anlegget fungerer optimalt. 

Ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanalene transporterer luften mellom ventilasjonsaggregatet og de forskjellige rommene i boligen. Kanalene går også mellom ventilasjonsaggregatet gjennom yttervegg eller over tak, til luftinntak og til luftavkast utendørs. Ventilasjonskanalene er utstyrt med lyddempere for å sikre at lyden fra ventilasjonsanlegget ikke oppfattes som sjenerende og er i henhold til byggereglene.

Ventiler innendørs, luftinntak og luftutblåsing utendørs

Ren, filtrert og temperert uteluft blåses inn i soverom og oppholdsrom gjennom ventiler som plasseres i tak eller på vegg. Forurenset, brukt og fuktig luft trekkes ut fra våtrom og kjøkken gjennom ventiler i tak eller vegger. Det betyr at den rene luften i boligen overføres til det rommet der luften blåses ut. Terskelfrie dører benyttes som regel for at luften skal gå mellom rommene.

Uteluft tas som regel inn gjennom ventiler eller en såkalt kombiboks som er montert på yttervegg.
Den brukte luften eller avkastluften som den kalles, føres vanligvis ut over tak gjennom en
takhatt eller på vegg gjennom en kombiboks. En kombiboks tar både inn frisk luft og slipper ut
brukt luft, og er utformet slik at den nye rene luften og den brukte luften ikke blandes.

Styring og automatikk

Ventilasjonsaggregatet har innebygd automatikk og styring. Aggregatet kan styres via app på mobiltelefon eller via styrepanel plassert på vegg, for eksempel i gangen. Ventilasjonen kan stilles inn slik at den regulerer seg selv automatisk. Du kan alltid regulere selv etter eget ønske.

Tilbehør og tilvalg

Automatisk fuktstyring

Hvorfor fuktstyring?
Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme da det kan være helseskadelig og kan forårsake skade på bygget. Les mer om fukt her.

Fuktsensoren registrerer når det er for høy fukt i inneluften, for eksempel når du dusjer eller tørker klær. Sensoren gir signal til ventilasjonsaggregatet om å øke ventilasjonen inntil fuktnivået kommer ned til ønsket nivå. Sensorer for fuktmåling monteres i soner med fuktproduksjon og tilkobles ventilasjonsaggregatet trådløst eller via kabel. Trådløse sensorer gjør det enkelt med ettermontering. 
Du kan finne sensor til ditt ventilasjonsaggregat ved å gå inn på respektiv produktside.


Sentralstøvsuger
Hvorfor Flexit sentralstøvsuger?
Sentralstøvsuger fra Flexit gjør renholdet enkelt og støyfritt, samtidig som det farlige finstøvet blåses ut av boligen. Beholderen har stor kapasitet og man tømmer normalt kun en til to ganger pr år. Tømmingen av beholderen er enkel og hygienisk. I et komplett sentralstøvsugersystem inngår sentralstøvsugerenheten, rørsystemet og slangesettet med munnstykker. Husk at sentralstøvsuger er like enkel å installere når du bygger ny bolig eller pusser opp. Les mer sentralstøvsuger

Kjøkkenventilasjon
God luft på kjøkkenet er viktig for at det skal være god luft i hele boligen og matlukt skal helst ikke merkes i andre rom. Ventilering av kjøkkenet må derfor sees i sammenheng med den totale ventilasjonsløsningen i hele boligen for å fungere godt. Flexit leverer mange modeller til ulike kjøkkenløsninger. Felles for alle er god kapasitet og høy driftssikkerhet. Du kan velge mellom tradisjonelle kjøkkenhetter, designhetter, slimline kjøkkenhetter eller innbyggingshetter.
Les mer om kjøkkenhetter.

 


Her får du en beskrivelse av hva som normalt inngår i et balansert ventilasjonsanlegg og hvordan det fungerer:

Prosjektering
Nye boliger prosjekteres etter byggeforskriftene (TEK 17). Flexit tegner og dimensjonerer det balanserte ventilasjonsanlegget til din bolig slik at du får et godt inneklima.

Enkel i drift
Ventilasjonsanlegget krever lite tilsyn og styrer seg stort sett selv. Det viktigste er å bytte filtrene som sitter i ventilasjonsaggregatet, en til to ganger pr år, avhengig av utendørs forurensning. Filter kan du abonnere direkte hos Flexit og få tilsendt de rett hjem til deg eller kjøpe hos din forhandler til noen hundrelapper.