Vi ønsker Anders Berglund og Robert Stendahl hjertelig velkommen til Flexit og Team Bygghandel i Sverige.
Anders og Robert begynte 1. januar og har lang erfaring med salg i byggevarebransjen.

Team Byggevare Sverige består nå av: 
Fra venstre: Robert Stendahl, Anders Berglund, Maths Hallin, Thomas Björn og Per Ek.