Årsaken er enkelte branntilløp, der mulig årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert i perioden 2012 til og med september 2017.

Så fort vi har registrert henvendelsen, vil vi forberede utsendelse av ny vifte. Den sendes med post, og du får en SMS så fort den kan hentes på nærmeste utleveringssted. Dersom du har installert en slik vifte, ber vi deg gå inn på linken til vårt skjema, se under. Her finner du både bilde av viften og mer informasjon som hjelper deg med å avdekke om dette gjelder din modell. Her kan du registrere deg for å få en ny vifte.   

Flexit sender ny vifte
Branntilløpene involverer en svært liten andel av de 75.000 viftene som totalt er levert. Men selv om sannsynlighet for brann er liten, ber Flexit likevel deg om å sjekke om du har en slik vifte. Dersom du har det, anbefales det å skru av bryteren til viften og ikke bruke produktet inntil det er erstattet med et nytt.En rekke uavhengige eksperter i inn- og utland har undersøkt produktet uten å finne noen systematiske feil. Produktet er sertifisert iht. gjeldende lover og forskrifter.  Selv om det ennå ikke er konkludert med hva som er brannårsak, velger Flexit likevel å tilbakekalle det aktuelle produktet.

Dersom du har en vifte som er montert av autorisert installatør, og har dokumentasjon på dette (eks. samsvarserklæring), vil Flexit også sørge for forskriftsmessig montering av den nye viften. En lokal montør vil i så fall ta kontakt for nærmere avtale. 

Varslet DSB
Saken er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i tråd med gjeldende retningslinjer. Aktuelle vifter er tilbakekalt fra forhandlernes butikker og lager. Flexit følger DSB sine retningslinjer for tilbakekalling av produkter av denne typen.

Flexit beklager ulempen for alle kunder, og gjør det nå så enkelt og raskt som mulig å få en ny vifte. Folk skal være trygge på Flexit sine produkter, og at Flexit tar ansvar og ordner opp når noe som dette først har skjedd.

 

FYLL UT SKJEMA FOR Å FÅ TILSENDT NY SILENT ECO
Det er viktig at dette skjemaet blir brukt slik at vi får behandlet din sak så raskt som mulig og sendt deg riktig erstatningsprodukt dersom du er berørt.

Link til skjema for registrering av Silent Eco>>

 

Spørsmål og svar: 

Hvordan vet jeg at min vifte er berørt?
I dette skjemaet finner du bilder av produktet og annen identifikasjon som hjelper deg å identifisere om dette gjelder ditt produkt.

Hvor lang tid tar det å få ny vifte og hvordan blir ny vifte levert til meg?
Så fort vi har registrert henvendelsen, vil vi forberede utsendelse av ny vifte. Den sendes med post, og du får en SMS så fort den kan hentes på nærmeste utleveringssted. 

Hva gjør jeg med den gamle viften?
Din gamle baderomsvifte må kasseres og behandles som elektrisk avfall. Når du registrerer saken på flexit.no ber vi deg bekrefte at den gamle viften kasseres og ikke lenger brukes.

Hvordan løsner jeg frontdekselet på viften?
Dekselet har en liten knast i enden, hvor Flexit-logoen er plassert. Løsne dekselet ved å trykke inn knasten ved hjelp av et lite skrujern og samtidig vippe dekslet opp.

Gjelder problemet andre Flexit-vifter enn Silent Eco?
Nei, det gjør det ikke.

Får jeg dekket kostnader ved installasjon?
Dersom du har en vifte som er montert av autorisert installatør, og har dokumentasjon på dette (eks. kvittering eller samsvarserklæring), vil Flexit også sørge for forskriftsmessig montering av den nye viften. En lokal montør vil i så fall ta kontakt for nærmere avtale. Samsvarserklæring eller kvittering legges ved når du registrerer saken på flexit.no. Er viften montert på en slik måte at det strider med våre veiledninger, vil dette i utgangspunktet ikke bli dekket av Flexit.