Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for mangelfull ventilasjon og feil drift.

Les mer om inneklima i boliger på NAAF sin hjemmeside

Les mer om ventilasjon og inneklima på Flexit sin hjemmeside

«NAAF sin praktiske kompetanse og erfaring rundt forebyggende tiltak mot helseplager er interessant for oss å ta med Vi har begge et felles ønske om at alle skal få et bedre inneklima. Som en del av avtalen vil NAAF gi rådgivning og kursing for å heve kompetansen til våre ansatte ytterligere.» uttaler Jon Dehli, markedssjef i Flexit AS.

«NAAF driver rådgivningstjeneste via telefon og e-post hver uke. Sammen vil Flexit og NAAF arbeide for at boligeiere får brukervennlige ventilasjonssystem som bidrar til godt inneklima», uttaler Kai Gustavsen, fagsjef i NAAF. 

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018.

Jon Dehli, markedssjef Flexit AS

Kai Gustavsen, fagsjef NAAF