(Sist oppdatert 28.04.2020)

For å redusere smitterisiko har vi innført en rekke interne tiltak i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), og vi følger deres instrukser og råd fortløpende.

Flexit sin produksjon går som normalt
Vi har tett dialog med våre leverandører for å sikre at vi får leveranser som planlagt. Ingen av våre leverandører melder per i dag om leveranseproblemer, og vår produksjon og levering går i dag som normalt.

Schenker kan ikke garantere levering til avtalt tid
Vi er blitt varslet fra Schenker om at de ikke kan garantere alle leveringer til avtalt tid, men at de gjør så godt de kan i denne ekstraordinære situasjonen.
Vi har tett dialog med Schenker og gjør vårt beste for å unngå eventuelle forsinkelser til våre kunder.

Ingen fysiske kundebesøk
Med respekt for våre kunder og ansatte innstiller vi inntil videre fysiske kundebesøk og fokuserer på å være tilgjengelige på videomøte, telefon og epost.

Vi hadde mye kundeaktivitet planlagt de neste ukene, som nå er utsatt eller flyttes over på digitale flater. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi er her for dere - bare på avstand :)