Eierforholdene endres i Flexit. Alf Martinsen, som er en av de to eierne i Flexit, overdrar sin eierandel til sin bror Pål Martinsen (60). Samtidig går to av Pål sine barn inn i ledelsen i Flexit. Disse representerer tredje generasjon, siden Finn Martinsen sommeren 1974 etablerte ventilasjonsbedriften Finn Martinsen AS. 

Pernille Martinsen Westlie (35) jobber som HR-sjef og Johan Martinsen (34) tiltrer som økonomisjef. Samtidig får Flexit ny daglig leder, og Knut Skogstad (49) tiltrer i denne stillingen 1.mai. Knut har 20 års erfaring fra Flexit, og har de siste årene jobbet med forretningsutvikling i bedriften.

Flexit satser offensivt og har en rekke spennende prosjekter på gang. Flexit har fokus på ren og frisk luft innendørs, og det grønne skiftet med fokus på reduksjon av CO2-utslipp og energisparing gjør at fremtidens boliger skal bruke mindre energi til oppvarming. Flexit utvikler derfor en helt ny serie energieffektive ventilasjonsaggregater for boliger og andre nye produktgrupper. Fabrikken i Töcksfors utvides, og i juni 2017 innvies ytterligere 2.400 kvadratmeter fabrikk pluss 28 kontorplasser.


Om Flexit
Flexit holder til i moderne lokaler i Ørje i Norge og i ny fabrikk i Töcksfors i Sverige. Flexit konsernet har 240 medarbeidere, gode resultater og omsatte i 2016 for ca. 550 millioner NOK

 

På bildet fra venstre Knut Skogstad, Pål Martinsen, Johan Martinsen og Pernille Martinsen Westlie.