Familiebedriften ble etablert av Finn og Ann-Mari Martinsen den 19.august i 1974 i enkle lokaler på Ørje. Forretningsidéen var i starten en serie luftventiler i plast og aluminium. Bedriften vokste, og Finn behøvde mer plass. Det ble derfor bygget nye og egne lokaler, som dagens Flexit fortsatt holder til. Videre satt man i gang med egenproduserte fleksible aluminiumskanaler, som raskt ble en suksess. I årene som fulgte ble sortimentet utvidet til kjøkkenhetter, egenutviklede vifter, varmegjenvinnere og senere sentralstøvsuger og balansert ventilasjon. Da Finn gikk bort i 1994, ble det sønnene Pål og Alf som sammen drev virksomheten i mange år. I dag eies bedriften av Pål Martinsen. Pål har tre barn som jobber i virksomheten og de har sammen et ønske om å drive bedriften videre som en familiebedrift.

På disse 45 årene har det skjedd mye spennende. På utviklingssiden har det gått fra enkle ventiler til avansert inneklimasentral EcoNordic, som omfatter både ventilasjon, oppvarming og tappevann. Fra en ledende markedsposisjon i Norge har vi også utvidet hjemmemarkedet til å omfatte Sverige og Finland, og har i tillegg eksport til flere andre europeiske land. Samtidig til store satsninger innen produktutviklingen, skjer det mye spennende i utvikling av digitale tjenester. Dette er noe vi ønsker å satse enda mer på i fremtiden. 

Det siste året har vi også oppdatert merkevaren Flexit. Vi har gått fra slagordet “Ren og frisk luft” til “Bedre inneklima”. Hovedårsaken er at vi i dag ikke bare leverer ventilasjon, men også oppvarming/tappevann og digitale tjenester. Dette er spesielt utviklet for å bedre inneklimaet i boliger og skal takle de krevende nordiske forholdene. Dette krever at vi hele tiden strekker oss litt lenger for å tilby våre kunder gode løsninger, og ikke minst ha fokus på at det handler om å gi mennesker et bedre inneklima og økt livskvalitet.

Vi står i dag midt oppe i det grønne skiftet. Vårt utviklingsarbeid har alltid handlet om et bedre inneklima og energieffektivitet. I dag er det fokus på lavt energibruk for å skape et godt inneklima, noe som er en av de aller viktigste driverne i vårt utviklingsarbeid. Dette gir oss optimisme og tro på at vi er i en bransje som har fokus på helse, inneklima, miljø og lavt energibruk, og vi ser at dette blir mer og mer relevant i årene som kommer.

Flexit-teamet består i dag av 260 mennesker. Menneskene i Flexit er vår desidert største og viktigste kapital. Vi har flere medarbeidere som har vært med oss i mange år, som har vist stor lojalitet, engasjement og er til stor inspirasjon for yngre generasjoner. De siste årene har mange nye og dyktige medarbeidere kommet til Flexit. Nye mennesker med kompetanse, nye idéer og verdier. Vi forplikter oss alle sammen til å etterleve våre verdier: pålitelig, handlekraftig, nyskapende og omtenksom.