Eurovent tester i uavhengige laboratorier
Euroventsertifikatet er en garanti for at du som kunde kan være trygg på at ventilasjonsaggregatet faktisk lever opp til kravene. Eurovent benytter uavhengige laboratorier. Her testes og måles produktene for å sjekke at dataene på ventilasjonsaggregatene oppgitt av produsentene er i samsvar med laboratoriemålingene.

Les mer om Euroventsertifisering

Produktansvarlig Daniel Nielsen viser stolt frem de Euroventsertifiserte boligaggregaterne i Nordic-serien.   

 

Trygghet i alle ledd - data du kan stole på
For å redusere energiforbruket og minimere miljøbelastningen kreves en høy standard på ventilasjonsaggregatene. Profesjonelle byggherrer, installatører, konsulenter og sluttbrukere skal være trygge på at ventilasjonssystemet og bygget som helhet presterer som tiltenkt, og at tekniske data er korrekte og til å stole på. Euroventsertifiseringen innebærer at du som kunde skal vite at sluttresultatet blir som tenkt, og at produktene presterer som lovet.

Les mer om Nordic boligaggregat