Den nye inneklimasentralen EcoNordic er tilpasset fremtiden. Et moderne hus bygget i dag har mye mindre energibehov til oppvarming sammenlignet med et hus bygd på 70-tallet. Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi til varme og god ventilasjon blir viktigere i boliger som blir tettere. Samtidig øker forbruket av varmtvann til dusjing og andre formål i boligen.

Inneklimasentral EcoNordic integrerer ventilasjon, tappevann og varme. Løsningen inneholder ny teknologi og har sterke unike produktfordeler. 

«Å tilby nye løsninger som dekker behov for varmt tappevann og oppvarming i tillegg til ventilasjon i boliger er et stort og viktig steg for Flexit. Vi ønsker å tilby en komplett løsning som gir et bedre inneklima og som er godt rustet for å møte framtidens strenge krav til miljø og energibruk i nye boliger. Det blir spennende å se hvordan markedet vil ta imot produktet. Foreløpige tilbakemeldinger virker lovende, så vi tror at dette vil slå an.» sier administrerende direktør Knut Skogstad.

Les mer om inneklimasentral EcoNordic her >>