Stora Inneklimatpriset ble stiftet i 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska förening og Svenska Kyltekniska Föreningen.
Stora Inneklimatpriset tildeler bedrifter eller organisasjoner innom inneklima, energi og VVS. Bedriften/organisasjonen har utviklet et betydningsfullt produkt, tjeneste eller metodikk med gode muligheter for praktisk utnytte.

Produktet/tjenesten/metodikken skal være innovativ, bidra til et godt inneklima og gi et langsiktig, begrenset ressursbruk. Stora Inneklimatpriset sikter til å øke interessen for inneklimateknikk, styrke posisjonen samt ta hensyn til teknologi som fremmer et sunt inneklima i energieffektive bygninger.


I Stora Inneklimatprisets jury inngår representanter for de tre bransjeorganisasjonene og ordføreren Lars Ekberg, førsteamanuensis i installasjonsteknikk og adjungerende professor ved Chalmers, samt ansvarlig for forretningsområdet Fastighetsföretak och industri ved CIT Energy Management AB.

Inneklimasentral EcoNordic – En komplett løsning som gir et bra inneklima med ren og frisk luft, rikelig med varmtvann og varmer opp huset på en svært effektiv måte. Den er spesielt tilpasset det nordiske klimaet, og er godt rustet for å møte fremtidens strenge krav til miljø og energibruk i nye boliger.

Les mer om EcoNordic her >>