Det grønne skiftet med fokus på reduksjon av CO2-utslipp og energisparing gjør at fremtidens boliger skal bruke mindre energi til oppvarming. Flexit sitt mål er at dette ikke må gå på bekostning av et godt inneklima. Hus skal bygges for å bo i, ikke spare energi. Et hus som bygges etter dagens krav bruker en tiendel energi til oppvarming sammenlignet med et hus bygd på 70-tallet. Om få år kommer nesten 0-energihus, og etter hvert kommer plusshus. Dette er hus som leverer mer energi tilbake enn hva det bruker. Tettere hus som er bedre isolert gjør at ventilasjon blir stadig viktigere. Flexit utvikler derfor en helt ny serie luftbehandlingsaggregater for boliger og andre nye produktgrupper. Dette gjør at det om kort tid er behov for større plass til produksjon og lager ved fabrikken i Tøcksfors.

Flexit har vært tilstede i det svenske markedet i mange år. Nå økes satsningen ved at flere av kundesupporttjenestene samles under et tak i Tøcksfors. Dette gjøres for å gi en best mulig service til svenske kunder.

Fabrikken på 8.000 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2012. I juni innvies ytterligere 2.400 kvadratmeter fabrikk pluss 28 kontorplasser.

Flexit satser også i det norske markedet og rekrutterer for tiden medarbeidere til prosjektering og salgsstøttefunksjoner til hovedkontoret i Ørje.

 

 

 

Om Flexit
Flexitkonsernet har over 240 medarbeidere, med en omsetning på 550 millioner kroner. Flexit er norskeid og har hovedkontor i Ørje, Norge. Flexit har Norden som primærmarked, og er en betydelig leverandør av ventilasjonsaggregater og sentralstøvsugere til boligmarkedet. Flexit har en betydelig omsetning av produkter og løsninger med egne salgskontorer i Sverige og gjennom distributører i Danmark, Finland, Holland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen og Slovenia.