Kilde: Artikkel hentet fra medlemsblad til Norges Astma og Allergiforbund.

Godt inneklima er viktig for helsa, og er også ett av satsingsområdene til Norges Astma- og Allergiforbund. Og nettopp det med inneklima og ventilasjon i boligen er noe medlemmer ofte spør om, både via rådgivningstjenesten og i andre kanaler.

Fra årsskiftet har NAAF inngått en samarbeidsavtale med firmaet Flexit, som er en norsk produsent av ulike ventilasjonsløsninger og sentralstøvsugere.

Sammen vil Flexit og NAAF arbeide for at boligeiere får brukervennlige ventilasjonssystem som bidrar til godt inneklima

Utveksle erfaringer.
Samarb NAAF og Flexit skal utveksle erfaringer og kunnskap, slik at medlemmene får tilgang til best mulig informasjon.eidet går ut på at

– NAAF sin praktiske kompetanse og erfaring rundt forebyggende tiltak mot helseplager er interessant for oss å ta med som en del av grunnlaget i vår produktutvikling. Vi har begge et felles ønske om at alle skal få et bedre inneklima. Som en del av avtalen vil NAAF gi rådgivning og kursing for å heve kompetansen til våre ansatte ytterligere, sier Jon Dehli, markedssjef i Flexit AS. 

Det er velkjent at dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for mangelfull ventilasjon og feil drift. 

Rådgivningstjeneste.
– NAAF driver rådgivningstjeneste via telefon og epost hver uke. Sammen vil Flexit og NAAF arbeide for at boligeiere får brukervennlige ventilasjonssystem som bidrar til godt inneklima, uttaler Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i NAAF.

Jon Dehli i Flexit sier de allerede har fått konkrete saker inn via NAAF, og de synes samarbeidet har vært meget godt så langt.

– Vi kan også lære mye fra medlemmene om hvilke utfordringer folk flest har når det gjelder ventilasjon og inneklima, sier Dehli.

Flexit er som nevnt produsent av ventilasjonsløsninger, og kan henvise til anbefalte firmaer dersom du har behov for å få besøk av en fagperson til å se på eller utbedre ventilasjonen i boligen din. For eksempel er det mange eldre boliger som har mangelfull ventilasjon, eller kanskje ikke ventilasjon i det hele tatt.

– I nye boliger er det som kjent ganske omfattende krav til ventilasjonsløsninger med blant annet varmegjenvinning. Men det vi ser er at mange har spørsmål også rundt dette, om hvordan de for eksempel bruker anlegget, sier Dehli, som ser frem til å samarbeide med NAAF i tiden fremover.